h

Ledenvergadering 12 april kiest oa nieuwe voorzitter

3 april 2022

Ledenvergadering 12 april kiest oa nieuwe voorzitter

Dinsdag 12 april kiezen de Venlose SP-leden hun nieuwe voorzitter. Ook wordt er stil gestaan bij de verkiezing voor Provinciale Staten. Die zijn in maart 2023, dat lijkt ver weg maar op weg daarnaartoe zal er het nodige aan voorbereidingen moeten gebeuren. Denk aan het samenstellen van een kandidatenlijst en het aanzoeken van geïnteresseerden daarvoor. Denk ook aan het schrijven van een verkiezingsprogramma. Dat en meer wordt tijdens dit ledenberaad op 12 april besproken.

 

 

Het afdelingsbestuur nodigt je uit voor de algemene ledenvergadering op 12 april. Die vindt plaats bij Sur Meuse aan de Helling 5 in Blerick. We starten om 19:30 uur, inloop is vanaf 19:00 uur. De koffie/thee staat klaar, ter afsluiting is er op het einde natuurlijk een borrel.

 

We hebben twee hoofdonderwerpen:

1. Verkiezing van een nieuwe afdelingsvoorzitter van de afdeling Venlo
Het bestuur is verheugd een kandidaat te hebben gevonden voor het voorzitterschap, te weten Ad Okkerse. Petra Raijer had al enige tijd geleden aangegeven de functie van voorzitter te willen neerleggen en alleen nog als penningmeester in het bestuur te blijven. Ad zal zich deze avond aan je voorstellen.

Uiteraard kan ieder lid van onze afdeling zich kandideren voor de functie van voorzitter. Wij nodigen je dan ook van harte uit dit te doen als je ambities hebt in deze. Dan kunnen wij dit nog ruim op tijd delen met de leden.

 

2. De verkiezingen voor de provinciale staten in 2023.
De gemeenteraadsverkiezingen net achter de rug en de volgende staan alweer voor de deur: De Provinciale Statenverkiezing op 15 maart 2023. Uiteraard gaat de SP in Limburg meedoen! De eerste voorbereidingen worden nu in gang gezet.

 

Op de regioconferentie, 23 april in Roermond, wordt een kandidatencommissie en een programmacommissie vastgesteld. De afgevaardigden van alle Limburgse afdelingen hebben hier een stem in. De afgevaardigden van Venlo zullen we op onze ledenvergadering (12 april dus) gaan kiezen.

 

Neem deel aan dit ledenberaad. Meld je hiervoor alsjeblieft aan. Dat kan via e-mail: venlo@sp.nl, of bel naar 06-46035374. Doe dit uiterlijk 10 april zodat wij op tijd aan Sur Meuse kunnen laten weten hoeveel mensen er komen.

 

U bent hier