h

Een goed en gezond 2022 gewenst

1 januari 2022

Een goed en gezond 2022 gewenst

Dat 2022 een prachtig nieuw jaar mag worden. Een jaar waarin we samen weer vooruit kunnen kijken, naar een toekomst zonder lockdowns en andere beperkingen. Een jaar waarin we solidair blijven met elkaar. Een jaar waarin we Venlo sociaal houden, samen de ongelijkheid verder aanpakken en strijden voor wat ons dierbaar is.

 

Corona blijft de gemoederen bezighouden. Sinds begin 2020 bepaalt en beperkt dit ons sociale leven. Al bijna 2 jaar dus! Met alle gevolgen voor kinderen, jongeren, ouderen, ondernemers, arbeiders, eigenlijk iedereen die getroffen wordt door de coronamaatregelen.

 

Ook voor de SP was 2021 geen ‘gewoon’ jaar. We hadden er geen idee van hoe anders dan verwacht de afgelopen tijd zou verlopen. Coronamaatregelen werden opgeschaald en afgeschaald, van vaccinatieprogramma’s en boostercampagnes tussen de lockdowns door. En die duren helaas nog steeds voort.

 

Omdat wij als partij onder de mensen willen zijn is dit voor ons nog eens extra lastig. Gelukkig lukte het om op allerlei manieren toch contact te hebben met mensen binnen en buiten de SP.

We gingen deur-aan-deur met anderhalve-meter-afstand. We organiseerden bijeenkomsten in de buitenlucht. Maar ook acties gingen aangepast door. Zoals bij zorginstellingen en testlocaties, waar we traktaties en vlaai bezorgden, als dank voor hun inzet in deze crisistijd.

Bijeenkomsten konden dit jaar de ene keer weer fysiek en moesten dan weer online plaatsvinden. Het permanente belteam met enthousiaste vrijwilligers kreeg meer smoel. Onze Hulpdienst draaide gewoon door, veel mensen konden geholpen worden met raad en daad.

 

Onze raadsfractie bleef ook stevig aan het werk. Een actuele Inkomenskaart verscheen, diverse misstanden werden benoemd, straatacties kregen een vervolg in de raadszaal, het JongerenPerspectiefFonds kwam er.

Voor de zorg, jeugdzorg, armoede, bijstand, schuldhulp, welzijnswerk, werk en scholing, verbeteren minimaregelingen, dijkversterking, wonen, wijken, situatie Kaldenkerkerweg Tegelen, aanrijdtijden ambulances, en ook muurschilderingen; voor al deze onderwerpen vroegen we de nodige aandacht en kregen er moties en wijzigingsvoorstellen voor aangenomen in de gemeenteraad.

 

Foto: SP-Venlo
Een raad waar de SP-fractie sinds 2010 een stevig kritisch geluid lieten horen, diverse zaken succesvol aan de kaak stelden. Sinds 2018 zat de SP in de coalitie, leverde een wethouder, bepaalde direct het beleid van de gemeente en stuurde dat flink naar links met een coalitieakkoord dat volop SP ademde.

 

We hebben veel bereikt maar het werk zit er nog niet op. En toch zit dat werk er na maart op in de gemeenteraad. Want eind november heeft de ledenvergadering besloten niet deel te nemen aan de verkiezingen in maart voor de gemeenteraad van Venlo, op dit moment zijn we daar namelijk niet klaar voor. Wat betekent dat eind maart de SP uit die gemeenteraad zal verdwijnen. Voor de komende vier jaar dan.

Want we kunnen wel hopen dat andere partijen onze inbreng overnemen en handelen in de geest van de SP (inspiratie daarvoor hebben ze voldoende gekregen in de afgelopen twaalf jaar), maar de SP is de SP en dat neem je niet over; SP-standpunten zullen over vier jaar door een nieuwe lichting SP’ers in de raad worden gebracht.

 

Tot die tijd gaat onze schaduwfractie de politieke verrichtingen in het stadhuis kritisch volgen. Maar belangrijker is dat we ons buiten dat stadhuis laten zien. Na vele acties weten we dat we veranderingen op veel manieren kunnen bewerkstelligen. Daarvoor hoef je niet persé in het stadshuis te zetelen.

 

We weten dat we met het besluit om niet deel te nemen aan de verkiezingen een groot aantal mensen teleurstellen die van plan waren om in maart op de SP te stemmen. Die mensen vragen we vooral om nu mee te doen, steun de SP. Laat ons samen de dingen oppakken die jij en wij graag anders willen zien.

 

Foto: onbekend
Want er is en blijft nog een wereld te winnen en Venlo heeft ons socialisme keihard nodig!

Laat de SP groeien. Zodat we er in 2026 weer staan, met een stevige basis, om de boel in het stadhuis weer op te schudden.

 

U bent hier