h

Actie voor de Voedselhulp, en buurtcampagne

6 december 2021

Actie voor de Voedselhulp, en buurtcampagne

Foto: SP-Venlo
Bij de supermarkt in de Wieënpassage in Blerick-centrum hielpen we afgelopen zaterdag Stichting Voedselhulp Blerick met het inzamelen van voedselwaren. Tegelijk gebruikten we deze dag om van mensen te horen hoe het in hun wijk gaat.

 

De SP is tegen voedselbanken - want ze zouden geeneens nodig moeten zijn - maar ziet ook de noodzaak om initiatieven als deze te ondersteunen wanneer de staat de andere kant opkijkt. Vandaar ook dat we Gino Verheijden van de Stichting Voedselhulp Blerick meehielpen afgelopen zaterdag (4 december).

 

Zo kregen we veel levensmiddelen toegestopt van het winkelend publiek dat iets wilde weggegeven, en van mensen die in de winkel speciaal voor deze actie iets extra kochten. Met al die goederen kunnen vele mensen geholpen worden de komende tijd. Dank daarvoor!
 

Foto: SP-Venlo

 

Gino Verheijden gaf tijdens onze ledenvergadering op 9 november jl. een presentatie over zijn stichting Voedselhulp Blerick. Hij legde uit waarom er naast de Voedselbank (Venlo) ook een Voedselhulp Blerick nodig is.

 

Stichting Voedselhulp Blerick startte in juni 2012 als burgerinitiatief in de Blerickse wijk Vossener. Vooral na de vorige crisis (vanaf 2008) kwamen er veel cliënten bij, die door de regels van de reguliere voedselbank daarvan niet langer gebruik mochten maken, maar nog niet uit de problemen waren. Gino Verheijden wilde daar iets voor betekenen en startte vanuit zijn woning en garage de Voedselhulp.
Nu helpen zij wekelijks tussen de 60 tot 80 mensen die anders tussen wal en schip zouden raken.

 

Foto: SP-Venlo

 
Daarnaast wilden we van de passanten graag weten wat er goed gaat en wat er beter kan; in hun buurt, in de gemeente. Maar ook hoe men over de SP denkt en wat wij anders en beter kunnen doen.

 

De SP staat voor eerlijke inkomens zodat voedselbanken helemaal niet nodig zijn. Maar voedselbanken zijn nodig, de lonen zijn niet eerlijk en ongelijk verdeeld waardoor mensen na aftrek van vaste lasten te weinig geld overhouden om fatsoenlijk van te kunnen leven.

De SP is solidair met de mensen in armoede die de voedselhulp nodig hebben om te overleven. Daarom deden we mee aan de product-inzamelactie om de gebruikers van de voedselhulpte steunen.

 

Vorig jaar december hielpen we ook de Voedselbank Venlo bij hun inzamelactie. Veel mensen wilden toen bijdragen en hiermee de medemens in armoede steunen. Er waren mensen die hun kerstpakketten kwamen inleveren, anderen doneerden een tas levensmiddelen die ze zojuist in de winkel kochten. Ook waren er veel mensen die geld in de collectebus stopten. Met al die extra donaties kon iedereen lange tijd geholpen worden die afhankelijk was van hulp.

 

U bent hier