h

Tussen hoop en vrees, het hoogwater hield iedereen in zijn greep

19 juli 2021

Tussen hoop en vrees, het hoogwater hield iedereen in zijn greep

Het water van de Maas is langzaam aan het dalen. Evacuees kunnen weer naar huis. De extra dijken, nooddijken en andere maatregelen kunnen bijna opgeruimd worden. Er zal nog wel hier en daar overlast zijn en wegafsluitingen maar dat is het minste als je ziet welke prestatie er geleverd is de afgelopen dagen. De crisis lijkt op z’n einde te lopen maar het gevaar is nog niet voorbij.

 

Onze SP-wethouder Alexander Vervoort hielp de afgelopen dagen mee, van zandzakken vullen, maatregelen bekijken tot overal met mensen praten en hen een hart onder de riem steken.

Hij verteld: “Zo’n hoogwater in de zomer had niemand kunnen voorspellen. De enorme watervlakte was indrukwekkend om te zien en tegelijkertijd beangstigend. Het had ook hier enorm mis kunnen gaan.”

 

Het Maaswater stond op sommige plekken net onder de rand van schotten en dijken. De genomen maatregelen hebben gelukkig gewerkt. Het was op sommige plaatsen kritiek maar het is gelukt om binnendijks op verreweg de meeste plekken het goeddeels droog te houden.

Vervoort: “Daarvoor werden tienduizenden zandzakken gevuld, verplaatst en gelegd. Schotten werden nog nooit zo hoog opgebouwd. Dijken werden verstevigd en opgehoogd. Extra dijken bijgebouwd, nooddijken soms dwars over straten aangelegd. In korte tijd is een topprestatie geleverd.”

 

“Lof en dank voor de spontane acties vanuit ondernemers en buurtbewoners, verenigingen en heel veel vrijwilligers, die meehielpen om het water buiten te houden.”

“Naast de hulp van de hulpdiensten, Waterschap, Veiligheidsregio, gemeente Venlo, Reddingsbrigade, Defensie en ook vanuit Duitsland kwamen hulptroepen meehelpen. Dit lijstje is vast niet compleet maar aan allen: Veel dank!”

“Zonder al deze mensen, de saamhorigheid, betrokkenheid en tomeloze inzet had de situatie er heel anders uitgezien. Samen konden we deze crisis aan.”

 

Video YouTube: Dutch MarkyMark 'Watersnood Limburg 2021 Belfeld tot Venlo'

 

Met het zakken van het water verdwijnt ook de tegendruk en dat maakt dat bijvoorbeeld de kans op verzwakken of schade aan dijken aanwezig. Daarom blijven die onder inspectie. Pas als het hoge water verdwenen is en ook het grondwater weer op normaal peil is, weten we zeker dat alles weer richting ‘normaal’ gaat en er bijvoorbeeld niet alsnog kelders vollopen.

 

En dan komt het moment van het opruimen, schoonmaken, de schade bezien en repareren. Aan iedereen die getroffen is wensen we veel sterkte toe.

 

We gaan door en gaan ook weer genieten van de Maas, die zo mooi is en ons zo veel moois brengt maar zich de afgelopen week van haar grilligste en gewelddadige kant liet zien.

Dat maakt ook dat we alert moeten blijven en dat de al jaren geleden geplande (flexibele) dijkversterkingen in met name Steyl en Arcen snel gerealiseerd gaan worden. De Provincie en Waterschap moeten nu inzien dat langer wachten grote gevolgen kan hebben.

 

U bent hier