h

Overschot 14 miljoen goed bestemmen

30 juni 2021

Overschot 14 miljoen goed bestemmen

De Jaarrekening over het afgesloten jaar 2020 kent een overschot van 14 miljoen euro. Wie had dat gedacht, wetende dat er een paar jaar terug nog een tekort was van ruim 25 miljoen euro! Dat tekort is dus omgezet in een hele dikke plus. De vraag is dan wat te doen met dat geld? Daarvoor hebben we diverse suggesties gedaan om dit op een juiste wijze te besteden, ten goede van onze inwoners.

 

In de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad (16 juni) heeft de SP - net als veel andere fracties - onze wensen aangegeven ten aanzien van de positieve jaarrekening van 14 miljoen euro. Samen met andere partijen zijn we mede-indiener van het amendement, dat de jaarrekening wijzigt met een voorstel waaraan die 14 miljoen te besteden.

 

Fractievoorzitter Angelique Weingarten: Met het amendement geven we B&W opdracht om 4,4 miljoen euro te investeren in een coronafonds, verduurzaming, bijzonder kwetsbare groepen, mobiliteit, en aan een schoon, heel en veilig Venlo.

Daarnaast besteden we op deze wijze ruim 9,5 miljoen euro aan andere investeringen, economische ontwikkelingen, verlaging van de woonlasten, de zelfsturende waterkering in Arcen, en het Jongeren Perspectief Fonds waarmee we jongeren uit de schulden helpen.

 

Dit amendement werd met een ruime meerderheid aangenomen, alleen de VVD was tegen. De VVD zei namelijk niet aan “wensenlijstjes” te willen doen. Dat terwijl ze in haar betoog veel wensen naar voren bracht en ook eerder diverse wensen(lijsten) op tafel legde. Maar blijkbaar wil ze er wel over praten maar niet de daad bij het woord voegen. Wederom een gemiste kans voor de VVD.

 

Naast het wijzigingsvoorstel gaven we nog enkele suggesties mee waar volgens ons de gelden goed aan besteed zijn. In het kort:

 

Corona:

 • Het ondersteunen van ZZP’ers die door de coronapandemie in problemen zijn gekomen, en het mogelijk maken van microkredieten voor hen.
 • Een kickstartfonds voor onze verenigingen. Nu dat onze samenleving weer langzaam terug keert naar het ‘nieuwe normaal’ kunnen verenigingen hierbij een centrale rol spelen. Maar ook de verenigingen hebben geleden onder de coronacrisis; minder inkomsten, verlies van leden. Ze willen weer aan de bak en wij kunnen hen daarbij helpen, soms met geld en soms simpelweg door hen actief te ondersteunen met de herstart, doorstart en verdere activering. Zo komt de samenwerking ook weer op gang.

 

Verduurzamen:

 • Laten wij ons eigen vastgoed duurzaam maken, bijvoorbeeld zonnepanelen op onze eigen gebouwen. En een helpende hand bieden, zowel met financiën als advies voor verenigingen die willen verduurzamen.
 • Maar ook voor particulieren, huurders en kleine ondernemers. Laten we zelf het goede voorbeeld tonen en aanjagen, actief de mogelijkheden uitdragen.

 

Jeugd en jongeren:

 • Investeren in jongerencentra en jongerenwerk, een eigen plek voor jongeren waar ze zich kunnen ontwikkelen.
 • In minimaal 3% van onze wijken speelvoorzieningen voor onze jongste inwoners. En maak deze dan meteen toegankelijk voor mindervaliden en ‘rolstoel-proof’ (als goede voorbeeld ’t Superweike in Belfeld dat sinds kort een rolstoeltrampoline heeft).

 

Leefbaarheid:

 • Het zo spoedig mogelijk aangekleed en gereed maken van de Lage Loswal.
 • Realiseren van kleinschalige voorzieningen zoals oeverstrandjes waar onze inwoners kunnen recreëren, betrek daar lokale ondernemers bij voor een kiosk.
 • Het realiseren van toegankelijke plekken voor onze recreatievissers, steigers, toegankelijke plekken ook voor mindervaliden.

 

Verkeer, veilig, schoon en groen:

 • Prullenbakken, prullenbakken, prullenbakken zoals vanuit de SP al in een motie gevraagd is in juni 2019 om zwerfvuil te verminderen. De mentaliteit van mensen is moeilijker aan te passen, wel kunnen we de drempel verlagen met meer en grotere prullenbakken.
 • Opknappen van onze gemeentelijke wegen, achterstallig onderhoud inhalen.
 • Groen en schoon in alle wijken, met oog voor de biodiversiteit.

 

Het College heeft van ons een richting gekregen waar te investeren, kijk wat er op korte termijn haalbaar is, uiterlijk in oktober 2021 verwachten wij een invulling en concrete plannen. Het liefst zien we dat waar mogelijk op korte termijn al stappen worden gezet.

 

Bekijk ook:

U bent hier