h

Geen verlaging van PGB-tarieven

16 december 2020

Geen verlaging van PGB-tarieven

De gemeente wilde bezuinigen op het persoonsgebonden budget (pgb) door de tarieven te verlagen. Vergeleken met andere gemeenten zouden die tarieven ruim zijn, en ook ligt er de opdracht om op de zorg kosten te besparen. Met een wijzigingsvoorstel voorkwam een meerderheid van de gemeenteraad dat er gemorreld zou worden aan het PGB-tarief.

 

In de gemeenteraad werd een technische wijziging besproken in de verordening ‘Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 2015’. Normaal niet zo spannend maar nu leek de nadruk te liggen op het realiseren van een bezuiniging. In het voorstel stond dat een aanpassing van het PGB-tarief van maximaal 20 vermindert naar maximaal 15 euro. En een aanpassing van het PGB-tarief voor ZZP’ers (zelfstandigen) van 90% naar 80%.

 

SP-raadslid Stefan Hugues: “Zo’n bezuiniging vinden we niet te rijmen in een tijd waar de gemeente Venlo, door goed financieel beleid te voeren, goede resultaten boekt en ook als zodanig presenteert. In een tijd waar onzekerheid hoogtij viert, en dat met name door Corona, is de SP-fractie van mening dat die aanpassingen nu niet op z’n plaats zijn.”

 

“Tevens is de SP-fractie van mening dat een eventuele aanpassing op deze tarieven thuishoort bij de herijking sociaal beleid dat komend jaar pas in de steigers wordt gezet. Daar dan ook naar de context en effecten gekeken kan worden, want wellicht zijn er andere variabelen die van belang kunnen zijn. In ieder geval kijken we dan iets verder dan slechts een vergelijkingsonderzoek met andere gemeenten.”

 

Op initiatief van GroenLinks werd een wijzigingsvoorstel (amendement) ingediend om de tariefsaanpassing te schrappen en de bedragen en percentages te behouden op de huidige hoogte. Alle raadsfracties steunden dit amendement.
 
Na een debat tussen de raadsfracties en het college van B&W werd dit amendement door het college overgenomen.

 

Wethouder financiën Roest (EENLokaal) sputterde nog wel even tegen hoe hij het geld hiervoor (51.000 euro) moest vinden in de begroting. Mede omdat vooral mensen met een hoog inkomen gebruik maken van PGB, deze mensen kunnen deze zorg goed zelf betalen. Echter kan iedereen een PGB aanvragen, ongeacht de hoogte van het inkomen, en dat maakt dat de kosten voor een PGB stijgen.

De gemeente mag niet aan inkomenspolitiek doen, en de huidige Tweede Kamer wil dit niet veranderen. Vandaar dat de gemeente over een jaar met een evaluatie komt waarin opnieuw gekeken wordt naar de (financiële) houdbaarheid en wenselijkheid van de tarieven.

 

 

Zorgwethouder Schatorjé (EENLokaal) stelde overigens dat er niet is vergeleken met andere gemeenten, maar op basis van de CAO-vergoeding voor hulp bij huishouding, die “aanmerkelijk lager is in andere gemeenten namelijk 15 euro waar die 20 euro in Venlo is.”

“Weer andere gemeenten zitten nog lager met hun tarief, zelfs op minimumloon. Een oneerlijke beweging, zorggeld dient zo goed mogelijk besteedt te worden, vandaar de gedachte om in de pas te lopen naar 15 euro per uur.”, zo zei hij.

 

Stefan Hugues: “Als familie en bekenden de zorg niet meer willen verlenen omdat het PGB te laag is, dan krijg je dat de zorg via instellingen moet worden verleend. Dat zal waarschijnlijk de zorgkosten juist verhogen.”

“Door de weerstand van alle raadsfracties besloot het gemeentebestuur vanavond om af te zien van de bezuiniging en de PGB-tarieven ongemoeid te laten. Precies wat de SP wilde en wat ten goede komt van de zorgverleners.”

 
Bekijk ook:

 

U bent hier