h

Vragen over aanpak coronacrisis

27 augustus 2020

Vragen over aanpak coronacrisis

De SP stelt raadsvragen bij de huidige aanpak in de Veiligheidsregio Limburg-Noord als het gaat om de coronapandemie. Ook trekt de SP de democratische legitimatie van besluiten die door het bestuur van de Veiligheidsregio zijn genomen in twijfel.

 

SP-raadslid Ton Heerschop stelde vandaag vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Venlo: “Het ziektebeeld van dit coronavirus is in sommige gevallen uitermate naar. Genoeg reden om er ook vanuit de lokale politiek serieus naar te kijken.”

“Maar de gemeenteraad staat buitenspel en kan pas achteraf haar controlerende taak uitvoeren. Onlangs publiceerde de Veiligheidsregio een verslag over haar aanpak van de coronacrisis. De gemeenteraad controleert getrapt ook de Veiligheidsregio en dus, vindt de SP, moet ook het democratische debat over dit verslag gevoerd kunnen worden. En daarmee over de corona-aanpak. Reden om daarover raadsvragen in te sturen.”

 

Waar het volgens ons nu fout gaat - bij de aanpak van de pandemie - ligt in het begin van de corona-uitbraak. Toen verbaasde de SP zich erover dat de GGD geen bron- en contactonderzoek ging doen. Een vereiste voor een goede aanpak van een uitbraak infectieziekte.

Groot was de verbazing toen het landelijke netwerk acute zorg vanuit Rotterdam ineens de coördinatie kreeg van verdeling van patiënten en beschermingsmiddelen zoals mondkapjes. De verdeling van slachtoffers bij grotere ongevallen was altijd een rol van de Veiligheidsregio maar nu ineens niet meer. Waarom?

 

Het vreemde was dat de Veiligheidsregio pas echt in beeld kwam toen het over de noodverordeningen ging, om de maatregelen die de rijksoverheid heeft genomen af te dwingen.

Ton Heerschop: “Het lijkt er op dat de burgemeesters toen dachten; “Dit is openbare orde en handhaving, dat begrijp en herken ik en daar zet ik vol op in”. Dit terwijl bij de verdeling van patiënten ze stil bleven, terwijl daar wel degelijk een taak lag.”

 

 

“En dan is er de onmacht van de gemeenteraad. Door een bepaalde opschaling (GRIP 4) staat de raad nu buitenspel. De gemeenteraad kan pas achteraf het college bevragen over de aanpak van een incident en nu dus de pandemie. Kortom, we kunnen nu geen vraagtekens plaatsen bij de noodverordeningen. Niet alleen in Venlo maar in alle gemeenten is dit het geval.”

 

Ton Heerschop: “De structuren van crisisbeheersing in Nederland waren gewoon niet toegerust op de omvang van deze pandemie. Wij willen als SP daarom de democratische mogelijkheden hebben om het gemeentebestuur te bevragen. Doordat de Veiligheidsregio (en de burgemeester als haar voorzitter) nu een evaluatie heeft gemaakt kan het niet zo zijn dat de raad stil blijft.”

 

 

Ook stelt de SP vragen bij hoe omgegaan wordt met de coronapandemie. Landelijk heeft het RIVM de ziekte ingeschaald als categorie A infectieziekte. Dit is de zwaarste categorie waarin bijvoorbeeld ook Ebola zit. Maar allerhande zaken in de opvolging worden afgezwakt.

Zo hoeft potentieel besmet materiaal (zoals schorten van verpleegkundigen) niet volgens de zware eisen bij een categorie A ziekte te worden afgevoerd. De SP is van mening dat de burgemeester als voorzitter van de Veiligheidsregio ook dat aspect onder de aandacht mag brengen in Den Haag.

 


 

Hoe zat het ook alweer met die Veiligheidsregio’s:

In Nederland hebben we ongeveer vijftien jaar terug 25 zogenaamde Veiligheidsregio’s opgericht. Deze lagen precies over de toenmalige politieregio’s en verzorgden de brandweerzorg en coördinerende  geneeskundige hulpverlening. In bijna alle Veiligheidsregio’s, ook in Noord-Limburg, is uiteindelijk de GGD ook opgenomen in deze structuur.

De burgemeesters vormen het bestuur van deze Veiligheidsregio geheel in lijn met de eisen van een gemeenschappelijke regeling. Dit heeft zeker goede zaken opgeleverd. Zo had de brandweer voorheen wellicht te veel ladderwagens en hoogwerkers binnen de regio. Nu is daar op een slimmere manier naar gekeken.

 

Maar het schoot soms ook door. Zo zijn bijvoorbeeld de duikteams in Roermond en Venlo verdwenen en plaatste men een duikteam in Weert. Terwijl de belangrijkste wateroppervlakten in de regio toch echt in de omgeving van de Maas liggen. Zo is het argument dat brandweerduikers niet redden maar vooral bergen bijna een vanzelfsprekendheid geworden.

In het verleden heeft de SP in Venlo daar een punt van gemaakt maar stond ze alleen in haar kritiek.


 

Bekijk ook:

U bent hier