h

Vragen over verdeling Fonds Podiumkunsten

31 juli 2020

Vragen over verdeling Fonds Podiumkunsten

In Limburg krijgen theaters, poppodia, festivals en gezelschappen geld van het Fonds Podiumkunsten. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 2,2 miljoen euro als onderdeel van het steunpakket voor de culturele sector vanwege de coronapandemie. Maar Venlo en Noord-Limburg komen er wel erg bekaaid vanaf. Reden tot het stellen van vragen voor een betere subsidieverdeling.

  

 

SP-raadlid Stefan Hugues: "Cultuur kan zichzelf vaak niet (geheel) bedruipen, het is dan ook zelden een commerciële activiteit. Zonder kunst en cultuur zou het erg stil en sfeerloos worden. Denk aan diverse (muziek)festivals, cursussen, straattheater en andere optredens en uitingen."

 

Van het Fonds Podiumkunsten gaat het hoogste bedrag, 581.000 euro,  naar Parkstad (Kerkrade en omstreken). De Maaspoort in Venlo ontvangt 180.000 euro. Poppodium Grenswerk krijgt bijna 130.000 euro.

 
Stefan Hugues: "De door de crisis zwaar getroffen sector moet weer de financiën op peil krijgen. Door alleen te investeren in theater de Maaspoort en poppodium Grenswerk is dat wel erg beperkt."

"De culturele sector is een vliegwiel voor sectoren als onderwijs, zorg, welzijn, leefbaarheid, toerisme en economie. Juist in deze bijzondere tijd van belang en het ondersteunen waard."

 

Uit de 2,2 miljoen die nu in Limburg landen zien we dat een flink deel is geland in het zuiden van de provincie. De verdeling van deze subsidie geeft de SP reden tot het stellen van de volgende vragen:

  1. Deelt u de mening van de SP dat de verdeling van deze, beperkte, subsidie een behoorlijk scheve verhouding heeft over Limburg?
  2. De individuele ZZP'er binnen het culturele veld lijkt met deze subsidie niet veel verder te komen. Bent u bereid om zelf of via de VNG bij het kabinet en/of bij de provincie aan te dringen om juist deze groep te ondersteunen? Zo nee, waarom niet? Graag een onderbouwing van uw antwoord.
  3. Ziet u mogelijkheden om op enig andere manier het culturele veld verder te ondersteunen in deze coronacrisis? Graag een onderbouwing van uw antwoord

 


 

Update 23 september 2020: Vandaag werden onze raadsvragen beantwoord (link, PDF).
De gemeente komt later deze maand met een impactanalyse met daarin ook welke ondersteuning er geboden is of ze nog gaan bieden.
"Daar waar we kunnen zoeken we samen met onze partners naar oplossingen om de keten in Venlo zo goed mogelijk overeind te houden. Dit betekent ook dat de podia zoeken naar creatieve oplossingen." "Wij zoeken samen met onze culturele partners naar oplossingen.", zo schrijven B&W in hun reactie.

We wachten dat af maar dringen er ook op aan om bij Rijk en provincie te bemiddelen voor een eerlijkere verdeling van de gelden uit het Fonds.


 

Bekijk ook:

 

U bent hier