h

Pak kansen met de nieuwe kunst- en cultuurvisie en het nieuwe evenementenbeleid

28 mei 2020

Pak kansen met de nieuwe kunst- en cultuurvisie en het nieuwe evenementenbeleid

Donderdag 28 mei stonden ook het evenementenbeleid en de cultuurvisie op de agenda van de gemeenteraad. De SP gaf daarbij aan dat er nu kansen gepakt moeten worden, het beleid vooral levendig te houden en subsidieafspraken te maken voor meerdere jaren om zo duidelijkheid te geven aan de instellingen, vrijwilligers en verenigingen.

 

SP-raadslid Stefan Hugues: “In het raadsdebat gaf ik aan dat de SP geen ‘in beton gegoten’ cultuurbeleid wenst maar te opteren voor een dynamische cultuurvisie. Laten we daarbij vooral kijken naar kansen in plaats van dilemma’s en ons niet onnodig opsluiten in beleid.”

“Daarnaast is het goed om met meerjarige subsidieafspraken te gaan werken. Dat geeft rust en toekomstperspectief, welk enkel de kwaliteit ten goede zal komen.”

“De culturele sector een vliegwiel is voor sectoren als onderwijs, zorg, welzijn, leefbaarheid, toerisme en economie. Juist in deze bijzondere tijd wordt dit erg duidelijk.”

 

“Wij waarderen het culturele veld in onze gemeente, we zijn trots op het Venloos vermogen een groot cultureel aanbod te leveren van hoge kwaliteit, ondanks de jaarlijkse bezuinigingsrondes. Het vergelijkingsonderzoek (benchmark) met soortgelijke culturele instellingen in de regio laat enerzijds zien dat de Venlose instelling hoge kwaliteit leveren en het bovengemiddeld goed doen. Anderzijds zien we ook dat de financiële bodem echt wel bereikt is.”

 

 

Stefan Hugues: “De SP heeft nogmaals benadrukt dat de jarenlange bezuinigingen op kunst en cultuur zijn negatieve sporen heeft achtergelaten. Verdere bezuinigingen zijn daarom ongewenst. Onze cultuur wordt voor het overgrote deel door vrijwilligers gerealiseerd, de Venlose cultuur is een cultuur waar trots op zijn en willen blijven.”

“Het weer op peil krijgen van de financiën zoals eerder met theater de Maaspoort en poppodium Grenswerk zou dan ook moeten door vertalen naar bijvoorbeeld de Bibliotheek, waarvan we de afgelopen jaren veel aan financiële offers hebben gevraagd en die desondanks in de top meedraait. Die prestatie zou eerder beloond moeten worden zodat ze die positie kan vasthouden en nog meer kinderen en volwassenen bereikt.”

 

Meer synergie, ontschotting en de focus op enkele aandachtsgebieden leggen. Zowel ambtelijk als ook in beleid ziet de SP kansen, en eventueel op termijn financieel voordeel. Hiervan profiteert iedereen daar dan blijkt dat samenwerken loont.

 

Stefan Hugues: “Verbeter de positie van de kartrekkers, ook door duidelijkheid en zekerheid te creëren op het financiële vlak. Cultuurmakers moeten niet bezig zijn met jaarlijks inspreken tijdens de begrotingsbehandeling maar creatief aan de slag met mooie dingen, wat ons trotse Venlonaren maakt.”

 

 

Als het sic gaat over evenementen is de SP duidelijk: Behoud het goede, stimuleer en bied een podium voor nieuwe ontwikkelingen.

Stefan Hugues: “Verbinding en synergie met de gemeente als faciliterende factor biedt kansen voor de toekomst. Meer ruimte voor ontwikkelingen in de verschillende kernen, gesteund door de ‘grote’ evenementen.”

“Uiteraard mag duurzaamheid niet ontbreken. De SP is blij dat wij in staat zijn beleid op de recente maatschappelijke ontwikkelingen rond evenementen te kunnen maken. Duurzaamheid zit gelukkig in een stroomversnelling en het is mooi te zien welke innovaties op dit vlak te zien zijn en zowel organisatoren als ook bezoekers dit omarmen zoals ook kleinschaligheid en lokaal.”

 

Zowel de cultuurvisie Venlo 2020 ‘Het Culturele Vermogen van Venlo’, als het evenementenbeleid 2020-2023 en de uitvoeringsnota ‘Venlo als podium’ werden aangenomen. Alleen PVV stemde tegen het evenementenbeleid; CDA, VVD en PVV stemden tegen de cultuurvisie (bij stemmen was D66 afwezig).
Ook werd een motie (van EENLokaal, fractie Oruç en CDA) aangenomen over beeldende kunst en vormgeving (alleen PVV stemde tegen). Hiermee wordt een platform ingesteld dat gevraagd en ongevraagd kan adviseren, actief en creatief kan meedenken en acties plannen en uitvoeren als het gaat om beeldende kunst in de openbare ruimte en allerlei leefbaarheidskwesties in de stad.
 
 
Bekijk ook:

U bent hier