h

Noodpotje van 8 ton voor verenigingen

7 juni 2020

Noodpotje van 8 ton voor verenigingen

Foto: SP
De coalitiepartijen waaronder de SP komen met een noodfonds van 8 ton voor cultuur- en sportverenigingen en -accommodaties die in problemen raken door de coronacrisis of het nieuwe subsidiebeleid.

 

De coalitiepartijen EENLokaal, PvdA, SP, GroenLinks, 50PLUS doen deze maand in de gemeenteraad een voorstel om een deel van de € 6,5 miljoen die we over 2019 overhouden, te gebruiken om de gevolgen van de coronacrisis voor onder meer gemeenschapsaccommodaties, verenigingen, sport en cultuur te verlichten.

Tevens kan deze stroppenpot worden ingezet als overbrugging en vangnet van de aan te passen subsidiesystematiek.

Daarnaast kan er extra geld worden gestopt in het ‘Coronanoodfonds’ om verdere gevolgen van de crisis te kunnen opvangen.

 

Lees er hier meer over: Coalitie: stroppenpot van acht ton voor verenigingen in nood in Venlo (Limburger, 7 juni 2020)

 


Update 24-06-2020: De gemeenteraad heeft het wijzigingsvoorstel aangenomen waardoor er een noodfonds van 772.000 euro komt voor verenigingen die in problemen komen door het coronavirus of het nieuwe subsidiestelsel.

Het amendament hiertoe werd gesteund door de fracties van EENlokaal, PvdA, SP, GroenLinks, 50PLUS en Fractie Oruç. De fracties CDA, VVD, PVV en D66 stemden tegen en zeiden in november hierover pas discussie te willen voeren. Daarmee zeggen ze ook dat de verenigingen van hun kant uit nu geen hulp hoeven te verwachten. Een betreurenswaardige opstelling.

Het vangnet komt er evengoed en daarmee menen we een hoop sportclubs en culturele verenigingen ten dienste te zullen zijn. Wij wel.


 
Bekijk ook:

 

U bent hier