h

Raad zou goede voorbeeld moeten geven in crisistijd

25 maart 2020

Raad zou goede voorbeeld moeten geven in crisistijd

Vandaag is weer eens pijnlijk duidelijk geworden dat de politiek niet bij machte is om over hun eigen dekselrand heen te kijken. Nieuwsberichten over de raadsvergadering die vanavond plaats vond bleven maar komen. Als het nu over iets belangrijks zou gaan maar nee, er was gesteggel over wie er in de bankjes mocht zitten en wie dat zou bepalen.

 

Fractievoorzitter Angelique Weingarten: Wij zitten in een crisis en de raad is vooral met zichzelf bezig over wie er namens de raad bij de vergadering is en hoe die moet verlopen.

Wij nemen onze taak als volksvertegenwoordigers serieus maar doen niet mee aan spelletjes. Wij hadden het plan gevat om één van onze raadsleden deel te laten nemen aan de raadsvergadering omdat wij het belangrijk vinden onze taak naar eer en geweten te blijven uitvoeren.

Maar na al het gesteggel over wat de juiste procedure is en een hele poppenkast er omheen via mail, app, telefoon en zelfs de media, heeft de SP besloten vanavond niet aanwezig te willen zijn.

 

De tijden nu zijn heftig, dagelijks worden mensen besmet door het coronavirus, dagelijks sterven er mensen aan. Vele duizenden mensen zijn voor ons allen aan de slag om onze zieken te verzorgen, om ervoor te zorgen dat we eten op tafel hebben. Zij verdienen ons allerrespect en onze dankbaarheid.

 

 

Het lijkt ons niet meer dan gewoon dat wij hier een voorbeeld aan nemen. De raad hoort de mensen voorop te zetten en niet zichzelf. Het was voor ons geen makkelijk besluit om niet te verschijnen bij de raadsvergadering omdat wij ons aan onze afspraken houden. Misschien kunnen we zo toch een signaal afgeven dat er een groter belang is dan politiek gedoe om niks.

 

De vergadering duurde uiteindelijk 8 minuten, er waren alleen een paar punten waarvan tevoren al duidelijk was dat die zonder discussie zouden worden aangenomen. Blijkbaar vond de pers het spannend genoeg om er zelfs een cameraman en fotograaf naartoe te sturen.

 

Het kabinet heeft aangekondigd snel met een wetsaanpassing te komen zodat in crisis als in deze de gemeenteraad ook op andere manieren kan vergaderen.

 

Bekijk ook:

U bent hier