h

Een hoopvol 2020 gewenst

1 januari 2020

Een hoopvol 2020 gewenst

Laten we van 2020 samen een prachtig jaar maken. Een jaar waarin we samen opstaan voor een rechtvaardig Nederland en een rechtvaardige wereld. Een jaar waarin we samen de ongelijkheid aanpakken en strijden voor goede zorg, een betaalbaar huis voor iedereen en klimaatrechtvaardigheid.

 

We hebben lang gevochten tegen de opkomst van het neoliberalisme, de doorgeslagen marktwerking, de commercialisering, individualisering, flexibilisering, noem maar op. Maar we staan op een keerpunt nu. Want steeds meer mensen delen onze kritiek daarop.

 

Het is lange tijd niet zo onrustig geweest. Lange tijd kwamen mensen maar niet in verzet, zag je steeds meer partijen meebewegen met het neoliberale beleid. Maar de tijden zijn aan het veranderen. Dat is waar mensen naar snakken.

 

Foto: onbekend

Wat hebben een boer, een zorgverlener en een leraar gemeen? Ze hebben een prachtig beroep dat wordt uitgehold. Maar ze staan nu op voor de toekomst van dat beroep. En dat is terecht.

 

Het gebrek aan vertrouwen in instituties en de politiek is een teken aan de wand dat mensen vinden dat de overheid niet aan hun kant staat. Het is ieder voor zich. Dan is het extra hoopgevend dat mensen zich nu organiseren. De opkomende bewegingen voor sociale rechtvaardigheid zijn inspirerend.

 

Fijne dagen en een heel gelukkig en gezond 2020 gewenst voor u en uw naasten.

Hartelijke groet,
Peter Nelissen, afdelingsvoorzitter
Angelique Weingarten, fractievoorzitter
Alexander Vervoort, wethouder
 
(Bovenstaande tekst is samengestelt uit bijdragen van partijleider Lilian Marijnissen en partijvoorzitter Jannie Visscher in partijblad Tribune.)
 
Bekijk ook:

U bent hier