h

Vragen over aanbesteding sociale basis

9 oktober 2019

Vragen over aanbesteding sociale basis

In de raadsvergadering vanavond werden vragen gesteld over de aanbesteding in het welzijnswerk en welke gevolgen dit heeft. De wethouder vertelde hoe het proces is gegaan en wat de gunning - aan het onbekende bedrijf uit de Randstad - gaat betekenen voor de (kwaliteit van) zorg en voor het personeel.

 

De aanbesteding sociale basis heeft Incluzio als voorlopige winnaar van de gunning opgeleverd. Een voor velen onbekende onderneming uit de Randstad, Schiedam.
Dit bericht zorgt voor veel onrust bij zorgvragers en onzekerheid bij zorgverleners.

Eind deze maand zou de definitieve gunning ondertekend worden. Het leek ons goed om de raad mee te nemen in hoe het proces eruitziet zodat er aan veel onduidelijkheid een einde komt.

 

Wethouder Schatorjé (EENLokaal, zorg&welzijn) zei dat afgelopen februari werd ingestemd met het uitvoeren van de integrale aanbesteding ‘sociale basis’. De gemeenteraad werd daarover in december 2018 en in januari en mei 2019 geïnformeerd.

“Vier organisaties hebben eind mei plannen ingediend, die vervolgens zijn beoordeeld door een commissie. De twee overgebleven inschrijvers werden vervolgens in juli stevig aan de tand gevoeld. Op 1 oktober werd een besluit genomen wat leidde tot de voorlopige gunning aan Incluzio. De definitieve gunning vindt plaats op 30 oktober 2019.” De wethouder zei meteen dat er kans op uitstel bestaat als er een kort geding volgt bij de rechtbank. Daar ziet het wel naar uit.

 

SP-raadslid Stefan Hugues: “We wilden ook weten op welke wijze de gemeente invloed kan uitoefenen om de opgebouwde expertise van de zorgaanbieders in Venlo niet verloren te laten gaan.”

De wethouder vertelde daarop dat in de selectie- en gunningsleidraad de gemeente Venlo duidelijk heeft benoemd dat het behoud van kennis en expertise van belang is: “De inschrijvers is gevraagd hoe zij dit concreet denken vorm te geven, waarop werd geantwoord dat ze het net zo urgent vinden. In vervolggesprekken met de (definitief) gegunde partij worden hier nader afspraken over gemaakt.”

 

De wethouder zei ook dat B&W de gemeenteraad, net als inwoners en andere belanghebbenden bij de sociale basis, volledig willen informeren. “Nadat de definitieve gunning heeft plaatsgevonden worden hier met de gegunde partij afspraken over gemaakt, waarbij het voor de hand ligt, dat de gegunde partij zich presenteert en de gemeenteraad meeneemt in de plannen en ontwikkelingen in de sociale basis.”

 

 

De raadsvragen werden gesteld op initiatief van de SP en mede namens EENLokaal, PvdA, GroenLinks, 50Plus. Ook CDA heeft vragen ingediend. Hopelijk worden met de antwoorden de onrust, onduidelijkheid en onzekerheid nu meer weggenomen.

Desondanks willen we eerst meer informatie wat de gevolgen zijn maar dat volgt waarschijnlijk pas volgende maand.

 
Bekijk ook:

U bent hier