h

Uitkomst aanbesteding zorg is vooral onzekerheid

2 oktober 2019

Uitkomst aanbesteding zorg is vooral onzekerheid

Onlangs werd de aanbesteding uitgeschreven wie de komende jaren de sociale voorzieningen gaat organiseren. Een schoonmaakbedrijf uit de randstad won de gunning, de huidige aanbieders hebben het nakijken. “De zorg blijft gewaarborgd”, zegt de gemeente maar er ontstond meteen onrust en onzekerheid bij zorgvragers en zorgverleners. De SP overweegt actie; goede zorg en zorg voor het personeel staat voorop.

 

Vandaag werd bekend dat de landelijke welzijnsorganisatie Incluzio uit Schiedam de voorlopige gunning heeft gekregen om in Venlo zorg en welzijn te organiseren. Incluzio wordt verkozen boven de huidige veertien lokale aanbieders, die zich verenigden in het samenwerkingsverband Buurtteams met welzijnsstichting Wel.kom als hoofdaannemer.

 

Wat gaat de nieuwe aanbieder bieden? Wat gaat er veranderen, of niet? Wordt het beter, goedkoper, efficiënter? Of duurkoop, hoop gedoe en problematisch?

Allemaal vragen die opdoemen bij de nieuwe gunning van deze aanbesteding, die vooral bij personeel en cliënten voor onrust en onzekerheid zorgt. Dat moet de gemeente snel wegnemen.

 

De gemeente zegt dat er spoedig gesprekken met de nieuwe aanbieder (als die de gunning daadwerkelijk krijgt) volgen over het overnemen van personeel en diensten. De SP hoopt dat er snel meer duidelijkheid komt, de zorg/diensten doorgaan en er geen ontslagen vallen. We overwegen anders een actie. 
 

 

De lopende gunning liep af; de regio heeft een nieuwe aanbesteding gedaan voor onder meer de zorg en het welzijnswerk; de gemeenteraden hebben daarmee ingestemd (ook die in Venlo); dan moet je ook accepteren dat dan degene die door de regio als beste uit de bus komt de gunning krijgt. Ook al is dat enorm zuur voor de huidige aanbieders. 
B&W heeft steeds gezegd dat niemand in de kou komt te staan en de zorg krijgt die nodig is. Dat geldt dus ook voor de nieuwe situatie straks! We houden dit scherp in de gaten.

Maar eerst willen we weten op basis waarvan Inclusio de gunning kreeg, of ze inderdaad een betere deal is dan de huidige aanbieders, en waarom die afvielen?

 

 

Als Inclusio inderdaad beter is en alle medewerkers overneemt of als onderaannemer meeneemt, dan valt het misschien nog te bezien maar beter is het om mensen te hebben die weten wat er lokaal speelt, dat mensen hun vertrouwde zorgverlener behouden.

We overwegen een raadsdebat of raadsvragen over deze kwestie, samen met andere politieke partijen bepalen we nu hiervoor de strategie.

 

Bekijk ook:

U bent hier