h

Voortaan draagvlak bij omvangrijke projecten

28 februari 2019

Voortaan draagvlak bij omvangrijke projecten

Foto: Etriplus
Het was een bijzondere raadsvergadering eind februari. De SP kwam met een motie die moet zorgen dat er geen zaken doorgedrukt worden zonder draagvlak bij de bevolking bij klimaatmaatregelen. De motie werd door het gemeentebestuur omarmd en wordt daarmee voortvarend uitgevoerd.

 

SP-fractievoorzitter Angelique Weingarten stelde dat de gehele gang van zaken rondom de komst van de omstreden windturbines in Blerick/ Boekend/ Heierhoeve aantoonde dat draagvlak bij omvangrijke projecten een must is. Ze had de woorden nog niet uitgesproken of meteen begonnen diverse partijen daar van alles negatiefs van te vinden.

 

Volgens D66 zou door de motie Venlo zelfs onbestuurbaar worden. Waarom die angst voor de mening van omwonenden? Zij hebben ermee te maken en zij mogen dus ook inspraak hebben. Vreemd dat D66 maar ook PVV, GroenLinks en zelfs PvdA daar moeite mee hebben.

 

Wethouder Pollux (duurzaamheid, GroenLinks) reageerde dat zij de motie begreep maar in de exacte uitvoering wel wat praktische problemen zag. Maar zij wil zeker ”in de geest van de motie” handelen.

Foto: SP-Venlo
Met een dergelijke toezegging hoefde de motie geeneens meer in stemming te komen. We weten vanaf nu dat draagvlak onder inwoners een belangrijk uitgangspunt zal zijn bij bouwprojecten die een grote impact hebben voor die inwoners. De SP krijgt het voor elkaar.

 

Zie ook:

28-09-2018: SP houdt rug recht in Provincie, geen windturbines zonder draagvlak

U bent hier