h

Hulpdienst SP-Venlo presenteert opnieuw inkomenskaart

13 februari 2019

Hulpdienst SP-Venlo presenteert opnieuw inkomenskaart

Ook voor 2019 zijn weer wetten en regels aangepast, het duurde even maar inmiddels is het overzicht compleet, en kan de Hulpdienst van de SP in Venlo ook voor dit jaar weer een inkomenskaart uitgeven met daarop alle landelijke en lokale inkomens-ondersteunende regelingen en waar men terecht kan om deze aan te vragen. 


 

 

Woordvoerder Angelique Weingarten: “Diverse gemeenten bieden zo'n inkomenskaart aan voor haar burgers maar de gemeente Venlo zelf niet. Daarom heeft de SP-Hulpdienst wederom besloten om net als voorgaande jaren zelf zo'n kaart samen te stellen.” 

“Een kaart voor heel Venlo met daarop alle nu bekende regelingen.” Bekijk hier de inkomenskaart voor 2019.

 

Bekijk de uitleg over de inkomenskaart tijdens een eerdere uitdeelactie.

 

De inkomenskaart bieden we actief aan bij de doelgroep die mogelijk het meeste baat heeft bij deze informatie. Want vaak weten mensen niet welke regelingen er zijn voor de lagere inkomens of bijzondere situaties. Dit aanbieden is meteen een kans om mensen te vragen naar wat goed gaat maar vooral naar wat beter kan en tegen welke problemen ze aanlopen.

De kaart verspreiden we verder bij de Huizen van de Wijk, informatie- en adviespunten, welzijnsorganisaties en zorgmedewerkers.

 

Weingarten: “De kaart kan ook als checklijst dienen om te controleren of alle voorzieningen en regelingen waar men eventueel recht op heeft, zijn aangevraagd. We weten dat ook de gemeente zelf en wijkverpleegkundigen bij het indiceren van zorg deze kaart hanteren. Een mooi compliment maar het geeft ook de behoefte van zo’n overzicht aan.”

 

“De inkomenskaart is vanaf de start in 2014 een succes. Aan het begin van elk jaar krijgen we vragen (ook van zorgprofessionals) wanneer de kaart weer verschijnt. De gelamineerde papieren versie is steeds al vlug vergeven, de digitale versie (PDF) die op de SP-website staat wordt het hele jaar door bekeken en gedownload. Dat succes is mooi maar laat tevens zien dat er een brede behoefte is aan zo’n overzicht met alle regelingen voor Venlo.”

  

 

Weingarten: “Want vaak weet men niet welke regelingen er zijn voor de lagere inkomens. Er zijn met regelmaat mensen die bijvoorbeeld nog nooit gehoord hebben van zorgtoeslag of kindgebonden budget. Ook de gemeentelijke fondsen zoals bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen en financiële ondersteuning voor kinderen die graag willen sporten, waarvan de ouders dit niet kunnen bekostigen, zijn vaak nog onbekend.”

 

De nieuwe inkomenskaart staat dus ook op onze website, aan de rechterkant in het blokje Hulpdienst. Daar kan iedereen de kaart bekijken en downloaden/afdrukken.

Weingarten: “Het staat mensen vrij om de inkomenskaart verder te verspreiden want daarmee bereiken we ons doel dat zoveel mogelijk mensen hiervan kunnen profiteren. De kaart is in die zin niet 'van' de SP, we hopen dat iedereen deze inkomenskaart als service en ondersteuning ziet en ook als zodanig gebruikt.”

 

Angelique Weingarten is fractievoorzitter en daarnaast ook actief bij de SP-Hulpdienst in Venlo en heeft op basis van onderzoek naar de meest geschikte en recente informatie voor de inkomenskaart, deze kaart samengesteld: “De kaart is met zorgvuldigheid gemaakt maar voorzieningen en regelingen kunnen nu eenmaal veranderen, daar kan de kaart steeds op worden aangepast.”

 

U bent hier