h

Code rood VieCuri eerder gebrek aan zorgpersoneel?

4 januari 2019

Code rood VieCuri eerder gebrek aan zorgpersoneel?

Voor de ziekenhuizen in Venlo en Venray geldt een opnamestop. Alle 480 bedden zouden bezet zijn. Volgens het VieCuri kan men door de grote toeloop van patiënten de hoeveelheid niet aan en komt dit probleem vaker voor. De opnamestop roept bij huisartsen de nodige vragen op. Zo ook bij de SP die de voorzitter van de Veiligheidsregio om opheldering vraagt.

 

 Angelique Weingarten: "Op 2 januari kwam in de media naar buiten dat het ziekenhuis in Venlo een opnamestop heeft afgekondigd. Volgens een woordvoerder van het VieCuri kwam dit doordat alle bedden vol lagen."

"Voor de SP is dit een vreemd beeld. Immers is het juist tijdens de feestdagen gebruikelijk dat ziekenhuizen een lagere bezetting in zowel patiënten als personeel hebben. Daarnaast komt in dit kader de vraag naar boven wat de situatie is binnen het ziekenhuis als men wel met de gevolgen van winterweer te kampen krijgt? Denk hierbij aan griepepidemieën en gevolgen van valpartijen door gladheid."

"De analyse van de SP is dan ook dat er waarschijnlijk geen sprake is van te weinig bedden, maar te weinig personeel voor die bedden. Reden voor ons om bij het gemeentebestuur te vragen wat hieraan gedaan kan worden."

 

De SP-fractie stelt de volgende vragen aan het College van B&W:   
  1. Deelt u de analyse van de SP dat een opnamestop van een ziekenhuis in de periode direct na de feestdagen waarschijnlijk te maken heeft met de beschikbaarheid van personeel en niet met de beschikbaarheid van ziekenhuisbedden? Graag een onderbouwing van uw antwoord.
  2. Bent u bereid om, naar aanleiding van de analyse van de SP dat het hier om een personeelsprobleem gaat, contact op te nemen met VieCuri om te bezien of de gemeente een rol kan spelen aangaande bemiddeling van personeel? Zo ja, hoe gaat u de raad hierover nader informeren. Zo nee, waarom niet? Graag een onderbouwing van uw antwoord.
  3. Onmiddellijk na bekendmaking van de opnamestop in VieCuri reageerde een huisarts verbaasd via de sociale media. Hij wees op de nog komende winter en uitte zijn zorgen aangaande de beschikbaarheid van ziekenhuiszorg. Is de opnamestop bij VieCuri voor de burgemeester als voorzitter van de Veiligheidsregio reden om nader te beoordelen of de opgeschaalde acute zorg in de regio is gewaarborgd? Zo ja, op welke wijze gaat hij dit beoordelen en terugkoppelen met de gemeenteraad? Zo nee, waarom niet? Graag een onderbouwing van uw antwoord.

 

Angelique Weingarten: "We kijken uit naar de beantwoording en wat de gemeente kan betekenen in het garanderen van de (ziekenhuis)zorg voor de regio Venlo."

 

Update 28-02-2019: Inmiddels heeft er een verhelderend gesprek plaatsgevonden tussen de SP en enkele teamleiders van de gemeente Venlo, waarin verteld werd hoe de gemeente met het ziekenhuis overlegt en dat daarin ook onze zorgen aan de orde komen. Daarmee is voor ons de kwestie geregeld en hoeven de vragen niet meer formeel beantwoord te worden.

 

Bekijk ook:

U bent hier