h

Vragen over betrouwbaarheid (semi)overheid

25 oktober 2018

Vragen over betrouwbaarheid (semi)overheid

Diverse mediaberichten bevestigen signalen die de SP eerder ontving dat de lokale overheid en semi-overheid in geval dat processen niet naar de wens van het management lijken te verlopen, zij overgaan tot intimidatie van medewerkers of burgers. Een ontwikkeling die naar onze mening gestopt dient te worden.

 

In de afgelopen periode zijn er verschillende berichten geweest over de in Venlo gevestigde, semi-overheidsinstellingen, waarbij signalen over intimidatie door management worden benoemd. Het betrof hier onder meer een melding over een verstoorde cultuur binnen het middelbaar onderwijs (OGVO) in Venlo. Maar ook de wijze waarop het ziekenhuis VieCuri is omgegaan met de melder die patiëntgegevens aantrof op de dijk bij het ziekenhuis.

 
SP-raadslid Ton Heerschop: “Woorden als angstcultuur en intimidatie komen in deze berichten naar voren. De SP heeft inmiddels ook signalen ontvangen van ondernemers die door de afdeling Handhaving van de gemeente specifiek lijken te worden bezocht, waarbij de wijze van optreden door betreffende ambtenaren als intimiderend is ervaren.”

“Intimidatie op scholen, in ziekenhuizen en vanuit de gemeente tast het vertrouwen in de publieke sector aan. Reden voor de SP om er raadsvragen over te stellen.”

 

Heerschop: “Zo willen we weten of B&W bereid is om met zowel de OGVO als het ziekenhuis in gesprek te gaan over de handelwijze rondom respectievelijk het conflict tussen OGVO en leerkrachten en over de handelwijze vanuit het ziekenhuis rondom het datalek waarbij patiëntengegevens van de kinderafdeling letterlijk op straat kwamen te liggen.”

 

 

“Ook vernemen we of het College bereid is om ook binnen de eigen gemeente alle organisatieonderdelen nogmaals te wijzen op de noodzaak van integer optreden.”

“Juist een lokale overheid dient mede de integriteit van de publieke sector te beschermen en met iedereen hierover het gesprek te willen voeren.”

 

Ton Heerschop: “In het coalitieakkoord staat nadrukkelijk dat handhaving van (illegale) kamerverhuur een prioriteit is. We willen weten hoe de verhouding is tussen de inzet in tijd en middelen vanuit de afdeling Handhaving ten opzichte van het midden- en kleinbedrijf in Venlo versus de handhaving op kamerverhuur, en hoe B&W de kwaliteit en integriteit van deze handhaving bewaakt.”

 
Het College van B&W dient onze vragen binnen 30 dagen te beantwoorden.
 
 
Bekijk ook:

U bent hier