h

Ledenberaad

22 oktober 2018

Ledenberaad

Op dinsdag 30 oktober houden we een ledenvergadering over diverse thema's zoals de gemeentebegroting en hoe we daarin staan, terugblik op coalitiedeelname, aanstaande verkiezingen voor het Limburgs Parlement (maart 2019) en meer.

 

Voorzitter Peter Nelissen: "Graag vernemen we de mening van de leden over de zwembadactie, de gemeentelijke begroting (en bezuinigingsvoorstellen) en onze SP-houding daarin, hoe bevalt de coalitie en het meeregeren, kandidatenlijst en concept-programma voor verkiezingen Provinciale Staten."

Verder komen ook de rondvraag, komende activiteiten en acties ter sprake.

De avond start om 19:30 uur in Boulevard Hazenkamp (openbaar toegankelijk), Albert Verweystraat 6 te Blerick. Graag tot ziens.

 

U bent hier