h

Vragen over stageplekken MBO-studenten

4 september 2018

Vragen over stageplekken MBO-studenten

Onlangs meldden diverse media dat jongeren met een migratie-achtergrond enorme problemen ondervinden bij het zoeken naar een stageplek op het MBO. Er zijn zelfs studenten die om die reden hun opleiding niet kunnen afronden.

 

SP-raadslid Stefan Hugues: “Het mislopen van een stageplek of er na veel getouwtrek alsnog aan kunnen beginnen, kan doorwerken tijdens de verdere studie en latere loopbaan. Als door de problemen de stage mislukt dreigen jongeren met een lagere startkwalificatie aan hun werkcarrière te beginnen, of moeten ze noodgedwongen van studie veranderen en net zo ligt schoolverlaten zonder diploma op de loer, met alle gevolgen van dien. Reden om hierover raadsvragen te stellen.”

 

Die raadsvragen werden op 4 september aan het College van B&W in Venlo gestuurd namens CDA, PvdA, SP, PVV, VVD, EENLokaal ofwel zes van de negen partijen in de gemeenteraad, wat ook aangeeft hoezeer dit onderwerp leeft in de politiek. De zes fracties voelden zich daarin gesteund door de onderwijsminister die op tv laatst zei: "stagediscriminatie is onaanvaardbaar" en de koning die in zijn toepraak bedrijven opriep om voor voldoende stageplekken te zorgen.

 

Stefan Hugues: “We willen van het B&W weten hoe ernstig het probleem rondom stageplekken in onze regio speelt en of het College hierover in gesprek is met het onderwijsveld en de werkgevers en wat er dan aan gedaan wordt.”

 

Hugues: “Tijdens de begroting in 2014 werd al eens namens door SP en PvdA een motie aangenomen waarin we opriepen tot actief beleid aangaande werkgelegenheid en stageplaatsen vanuit de gemeente. De gemeenteraad heeft dus al vaker aandacht gevraagd voor stageplekken. We willen dan ook nu van B&W weten wat er sindsdien aan beleid is ontwikkeld en of de resultaten daarvan zijn geëvalueerd en waartoe dat leidde.”

 

Hugues: “In de vorige raadsperiode (2014-2018) zat ik in de speciale raadswerkgroep Niet-Westerse Allochtonen waarin alle politieke partijen waren vertegenwoordigd en zich ook over de kwestie van het vinden van een stageplek boog. De werkgroep deed onderzoek en kwam met enkele aanbevelingen aan het gemeentebestuur. We willen dan ook nu weten wat er tot nu toe met die aanbevelingen is gebeurd, en dan specifiek over stageplekken voor MBO’ers.”

 

Bekijk ook:

 

U bent hier