h

Vragen over gevolgen BTW-verhoging

11 juni 2018

Vragen over gevolgen BTW-verhoging

Langere tijd leek de discussie over de verhoging van het laagste BTW-tarief op niets uit te draaien maar het huidige kabinet Rutte-3 heeft ook het voornemen het 6% tarief te verhogen naar 9%. Opnieuw dreigen de grensregio’s en met name de MKB-bedrijven hiervan de dupe te worden. Reden voor de SP om vandaag via raadsvragen het gemeentebestuur op te roepen hier iets aan te doen en te kijken hoe de gevolgen ondervangen kunnen worden.

 

Fractievoorzitter Ton Heerschop: “In juni 2015 werd de motie van de SP aangenomen met de opdracht aan B&W om in overleg te treden met de staatsecretaris van financiën over de verhoging van het 6% belastingtarief. In deze opdracht stond ook vermeld om dit te doen in samenwerking met koepelorganisaties zoals VNG en MKB Nederland.”

“We zijn haast drie jaar verder (!) en de BTW-verhoging is weer aan de orde maar hoe de motie is uitgevoerd kunnen we nergens terugvinden. Daarover willen we opheldering maar ook weten hoe het huidige B&W tegen de BTW-verhoging aankijkt.”

 

“Het zou goed zijn om het kabinet te wijzen op de nadelige effecten, met name in grensregio’s en voor MKB-bedrijven, van de verhoging van 6% naar 9%. Maar denk ook aan de Duitse kooptoeristen die Venlo bezoeken vanwege de lagere prijzen in Nederland van levensmiddelen. Maar wat als dat prijsverschil almaar kleiner wordt?”

 

“Deze verhoging van het lage belastingtarief zal ook effecten hebben in het armoedebeleid. Immers, voor mensen die net kunnen rondkomen worden bijvoorbeeld etenswaren, schoenmakers, horeca, fietsenmakers enzovoorts per 1-1-2019 duurder.”

 

“Al met al veel vragen waarop we als SP graag duidelijkheid krijgen. Te meer omdat het kabinet kennelijk doof en blind is voor kritiek van met name de middenstand. Mogelijk dat Venlo het kabinet wel kan doen luisteren en de plannen laten bijdraaien.”

 
Bekijk ook:

 

U bent hier