h

Nieuwe Statenfractie staat klaar

2 mei 2018

Nieuwe Statenfractie staat klaar

Na het vertrek van vijf leden van de Provinciale Statenfractie van de SP, heeft de partij hard gewerkt om de fractie weer compleet te maken. Dat is in korte tijd gelukt want vandaag werden de opvolgers bekend gemaakt. Ons raadslid Angelique Weingarten is daar eentje van. Na enkele jaren afwezigheid uit het Limburgs Parlement mag ze opnieuw toetreden.

 

De afgelopen dagen is de SP in Limburg veel in het nieuws geweest vanwege het vertrek van vijf leden van de Provinciale Statenfractie en een gedeputeerde. We vinden het ontzettend jammer dat mensen die zich jarenlang hebben ingezet voor onze partij zich niet meer thuis voelen in de SP en hebben laten weten dat ze stoppen.

 

Stefan Hugues, regiovertegenwoordiger voor Limburg Noord vertelt: “Ruim twee weken geleden vond een regioconferentie in onze provincie plaats waar een stevige discussie heeft plaatsgevonden over de plannen en uitspraken van een SP-gedeputeerde. Op een aantal inhoudelijke thema's, waaronder de windturbines vlak bij Boekend en Klingerberg, waren de leden erg kritisch op het handelen van onze ex-bestuurder Daan Prevoo.”

 

“In onze partij gaan wij geen discussie uit de weg en leden krijgen op partijbijeenkomsten altijd de ruimte om hun zorgen te uiten. Helaas is het na deze discussie niet gelukt om een gezamenlijke oplossing te vinden en zijn de consequenties duidelijk geworden. Jammer dat mensen waarop kritiek is geuit de in onze ogen verkeerde verantwoording namen door op te stappen. Onnodig en ook teleurstellend.”

 

“Na het slechte nieuws zijn we meteen aan de slag gegaan om opvolgers te vinden voor de vrijgekomen plekken in de Provinciale Statenfractie. We zijn verheugd te kunnen vertellen dat naast Angelique Weingarten (Venlo) ook Peter Visser (Schin op Geul), Tom Baars (Sittard), Chris Hesse (Heerlen) en Marc van Caldenberg (Landgraaf) de vrijgekomen plekken in de fractie zullen innemen.”

 

Er wordt nog gesproken met verschillende kandidaten voor de functie van gedeputeerde namens de SP.

Mocht u nog vragen hebben dan horen we dat natuurlijk graag.

 

U bent hier