h

Geld-Terug-Regeling verbeterd

30 mei 2018

Geld-Terug-Regeling verbeterd

In de vergadering van de gemeenteraad werd de nieuwe Geld Terug Regeling besproken. Hiermee kunnen inwoners met een laag inkomen een vergoeding aanvragen voor gemaakte kosten van onder meer een ID-kaart voor kinderen, bibliotheek, museum, internet, zwemmen, contributies. Er ontstond verwarring en onrust toen eind 2017 de regels ineens aangepast en declaraties teruggestuurd werden, waardoor mensen hun kosten mogelijk niet meer vergoed zouden krijgen. Hierover werd op 30 mei bijna raadsbreed een motie ingediend.

 

Angelique Weingarten voerde namens de SP het woord: “Het aanpassen van de geld-terug-regeling is noodzakelijk om deze regeling duidelijker en overzichtelijker te maken. Voortaan de bewijsstukken aanleveren voor het hele bedrag dat uitgekeerd wordt kan alleen maar voordelig uitpakken. Op de nieuwe manier komt er meer zekerheid dat het geld ook echt ten goede komt aan de mensen (vooral kinderen!) die het nodig hebben.”

 

SP-wethouder Alexander Vervoort reageerde namens het College van B&W: “Het is eigenlijk vreemd dat er declaraties werden ingediend voor 3 euro en men toch de hele vergoeding van 100 euro kreeg. Dit ‘gratis geld’ werkte fraude in de hand, kost ons als gemeenschap enorm veel geld buiten dat het niet doelmatig en rechtmatig is. Nu ligt er een transparante en controleerbare verordening waarin alle geld-terug-regelingen zijn ondergebracht.”

 

Het is frustrerend dat het wederom is misgegaan op het vlak van communicatie. Er werden brieven gestuurd dat de regeling was veranderd, mensen ervoeren dit alsof er halverwege de wedstrijd de spelregels ineens werden aanpast.

 

Angelique Weingarten: “Een groot aantal mensen die in aanmerking komen voor deze regeling zijn  veel te laat op de hoogte gesteld van de nieuwe regels. Ik heb persoonlijk gezien dat men pas in maart van dit jaar een brief kreeg over de nieuwe regels die dezelfde maand al ingingen.”

“Gezinnen die in aanmerking komen voor de regeling hebben weinig geld om grote bedragen voor te schieten. Een bezoek aan de bioscoop kost met twee kinderen al snel 40 euro. Als men 80 euro per week te besteden heeft, dan is dat bezoek dus al een half weekbudget. Dan is het belangrijk om de drempel niet te hoog te maken zodat het mogelijk moeten zijn om vaker per jaar te declareren.”

 

Op initiatief van de PvdA werd een motie ingediend, die behalve het CDA was ondertekend door alle andere fracties. De motie riep B&W op om de uitbetaling van 2017 snel af te wikkelen; declaraties via de nieuwe verordening pas te laten ingaan wanneer iedereen hiervan op de hoogte is; om vaker per jaar declaraties te gaan uitbetalen.

 

De wethouder erkende dat de communicatie (door het vorige college) beter had gemoeten maar wees ook op het ontstane miljoenentekort en de haast waarbij er gezocht werd naar bezuinigingen en dat dit ten koste ging van het zorgvuldig informeren van belanghebbenden.

SP-wethouder Vervoort: “Inmiddels zijn alle in 2017 ingediende declaraties uitbetaald. Wat nu rest zijn de declaraties van alleen dit jaar, 2018.”

“Mensen krijgen de mogelijkheid om twee keer per jaar een declaratie in te dienen waardoor de werkelijk gemaakte kosten sneller uitgekeerd worden en mensen hun kosten niet hoeven op te sparen.”

“Verder kreeg iedereen die een declaratie indiende lager dan 50 euro een brief waarop men gewezen werd op de mogelijkheid om die declaratie opnieuw in te dienen zodat men het volledige bedrag van tweemaal 50 euro of ineens 100 euro vergoed kon krijgen. Zo valt er niemand buiten de boot en is de onrust weggenomen.”

 

Wel wees wethouder Vervoort erop dat vaker dan tweemaal per jaar declaraties uitkeren en controleren de gemeenschap flink op kosten zou jagen. Bijvoorbeeld vier keer per jaar declaraties afhandelen kost zo’n 3 ton extra. “Als gemeenteraad moet je dan afwegen of die extra kosten opwegen tegen de baten van nog vaker declareren.”

 

De motie werd uiteindelijk ingetrokken omdat de gemeenteraad tevreden was met de extra mogelijkheden en de verkregen antwoorden en toezeggingen van de wethouder dat hij (juridisch en financieel) gaat uitzoeken of een verruiming van de regels en wijze van declareren tegen lagere kosten mogelijk kan zijn.

 

Inwoners van de gemeente Venlo met een laag inkomen, tot en met 120% van de bijstandsnorm, kunnen een vergoeding aanvragen voor diverse kosten, de geld-terug-regeling. Per gezinslid kan maximaal 100 euro per jaar worden vergoed. Tweemaal per jaar kan een declaratie (met betaalbewijzen, bonnetjes) worden ingediend zodat mensen niet de kosten te hoeven ‘opsparen’.   
  • Kijk hier voor meer mogelijkheden via Jeugdfondsen Venlo voor kinderen van ouders met een laag inkomen.

 

U bent hier