h

Een avond van aanscherpen en fijnslijpen

5 januari 2018

Een avond van aanscherpen en fijnslijpen

Donderdag 4 januari hielden brachten we een toost op het nieuwe jaar tijdens de Nieuwjaarsborrel die tevens een ledenvergadering was. Het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst werden aangevuld en ook werd er gestemd voor het partijcongres.

 

In het Blerickse Boulevard Hazenkamp werd door afdelingsvoorzitter Peter Nelissen, bij een hapje en drankje, kort teruggeblikt op 2017 en verteld wat we als SP-Venlo in 2018 willen gaan doen.

 

Op 21 maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad en de SP doet opnieuw mee. Nadat de leden in september uitvoerig het verkiezingsprogramma bespraken, werden nu de hoofdpunten voorgelegd en nader verklaard.

Op sommige punten werd het programma aangevuld met extra tekst en werden andere delen aangescherpt. Met die wijzigingen is het actieprogramma nu bijna gereed voor publicatie en om de kiezers voor ons te gaan winnen.

 

 

Ook werd de kandidatenlijst voor deze gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 nog eens voorgelegd en werd de ambitie benadrukt om de lijst met het maximaal toegestane aantal van 50 leden te gaan vullen. Enkele mensen worden hiervoor nog benaderd en ook dan is de kieslijst klaar en kan de campagne de volgende fase in.

 

Daarnaast werd het nieuwe/bijgewerkte congresvoorstel voor het partijcongres (dat is op 20 januari 2018) besproken, als ook de wijzigingsvoorstellen en moties.

Uniek was dat voor de verkiezing van het landelijk partijbestuur op deze ledenavond elk lid persoonlijk z’n stem kon uitbrengen, daar waar het voorheen via afgevaardigden verliep.

Dat gebeurt trouwens in alle SP-afdelingen tussen 3 en 10 januari, leden kunnen dan hun stem uitbrengen (op maximaal 11 kandidaten) waarna alle uitslagen samen op het Congres in januari tot een totaaluitslag zullen leiden voor het nieuwe partijbestuur dat dan gepresenteerd wordt.

 

Fractievoorzitter en lijsttrekker Ton Heerschop sloot de avond af met een vlammende toespraak over de politieke situatie in Venlo en wat de SP daaraan kan doen:

“Op 21 maart kan Venlo verlost worden van een falend bestuur, de luiken van het stadhuis openen voor een frisse wind, en kan de kiezer de SP groter maken en daarmee in het gemeentebestuur stemmen zodat er eindelijk eens echt sociaal beleid komt waar medemenselijkheid en solidariteit boven de boekhoudkundige cijfergoochelaars staat.”

“Waar kwaliteit van zorg, een sterke economie en gezonde financiën, een gelijke behandeling voor iedereen en dus een einde van dat meten met twee maten bij ondernemers. Om Venlo ten goede te veranderen, beter en eerlijker, sterker en socialer te maken. In het belang van alle inwoners van de gemeente Venlo! De SP is er klaar voor!”

 

Daarbij vertelde Ton Heerschop ook dat de SP het initiatief heeft genomen om een links blok te gaan vormen. Daarvoor heeft de SP-fractie nadrukkelijk contact gezocht met de PvdA en GroenLinks. "De eerste gesprekken zijn hoopvol; verschillen werden overbrugd en geschillen uitgesproken, de strijdbijl werd begraven."

"De bedoeling is om samen een alliantie te vormen tegen onze gemeenschappelijke vijand; de dreiging op rechts. Want een coalitie tussen VVD met PVV en bijvoorbeeld 50plus en CDA is niet ondenkbaar en met oud-wethouder Mark Verheijen aan de touwtjes bij de VVD zelfs een reële optie. Daar moeten we een centrumlinks blok tegenover stellen en daarmee de kiezer een serieuze keuze voorhouden voor (extreem)rechts of centrumlinks."

Heerschop: "We hopen er met PvdA en GroenLinks uit te komen. Een lijstverbinding is wettelijk afgeschaft in 2017 maar een progressieve coalitie vormen kan evengoed. We nodigen ook andere partijen aan zich bij de alliantie aan te sluiten."

"We willen de kiezer dan een gezamenlijk tien- of twintigpuntenplan voorhouden met zaken die we (samen) hoe dan ook gaan uitvoeren als de alliantie aan het regeren komt. Dat is aan de kiezer maar die krijgt van ons wel een duidelijke keuze mee: verder met recht de afgrond in of met progressief Venlo een hoopvolle toekomst tegemoet?"

 

Na afloop van het ledenberaad bleef het in het cafégedeelte nog lang gezellig bij een drankje en bittergarnituur. Een goed begin van hopelijk een heel mooi SP-jaar!

 

U bent hier