h

Vragen over nieuwe ontwikkelingen ‘Fort van Venlo’

22 december 2017

Vragen over nieuwe ontwikkelingen ‘Fort van Venlo’

Opnieuw onduidelijkheid over het Kazerneterrein nu een investeerder zich heeft teruggetrokken en z’n aandelen slijt aan een onbekende ‘suikeroom’ die het “wel een mooi plan” vindt om in te investeren maar ook nog “op de achtergrond” wil blijven. Een rare bedoening, waarom die hocus-pocus? Raadsvragen dus want we willen weten welke gevolgen deze aandelenoverdracht heeft en of dit überhaupt kan. Maar ook wie de nieuwe investeerder is en waarom er zoveel geheimzinnigheid nodig is.

 

Afgelopen tijd is via de media (hier en hier) bekend geworden dat de aandelen in het Fort van Venlo die in handen waren van de heer Vaessen, overgaan in andere handen. Investeerder Wyckerveste geeft aan dat het risico hetzelfde blijft omdat de aandelen onder dezelfde condities overgaan naar de nieuwe aandeelhouder.

 

Fractievoorzitter Ton Heerschop: “Of dat zo is weten we niet want zowel de investeerders als de gemeenten komen niet met verdere informatie. En wie deze nieuwe aandeelhouder is wilde men pas bij de gemeente bekend maken nadat de aandelenoverdracht heeft plaatsgevonden.”

“Ook apart; pas nadat de gemeente instemt met deze nieuwe partner wil men samen pas aan het publiek bekend maken wie deze “gefortuneerde investeerder” is.”

“De SP vindt dit een vreemde gang van zaken, vanwaar die geheimzinnigheid wanneer je gelooft in je plannen voor het kazerneterrein?”

 

Raadslid Alexander Vervoort: “Als we als gemeenteraad moeten gaan acteren op basis van mediaberichten dan wordt het wel heel bijzonder. We willen weten waar we als Raad aan toe zijn en welke gevolgen dit alles heeft voor de voortgang van het kazernekwartier (en de aanbesteding van de kabelbaan). Voldoende aanleiding dus voor de SP-fractie tot het stellen van vragen aan het gemeentebestuur.”

 

 

Het kazernekwartier staat flink in de publieke aandacht en blijft de gemoederen bezighouden. Wethouder Jos Teeuwen (CDA) gaf al vaker aan dat het belangrijk is om de bevolking mee te nemen in de plannen om zodoende vertrouwen en draagvlak te creëren en te behouden voor de bouwplannen.

 

Alexander Vervoort: “Een van de vragen die de SP stelt is dan ook of de wethouder het in het belang van Venlo acht dat een aandeelhouder van een voor de gemeente zo belangrijk project als Fort van Venlo op de achtergrond en (vooralsnog) onbekend blijft?”

“Wie is die partij met wie er onderhandelt wordt? Wanneer is de wethouder en/of de investeerders voornemens dit bekend te maken en kan B&W toelichten waarom deze geheimzinnigheid het project ten goede komt?”

 

 

Ton Heerschop: ”Investeerder Wyckerveste stelt dat dezelfde condities (afspraken, garantstellingen, risicoprofiel) gelden voor de nieuwe aandeelhouder. Kan dit überhaupt gezien het gegeven dat voor de vaststelling van de plannen in de gemeenteraad diezelfde raad vertrouwelijk inzage heeft gehad in de bedrijfsgegevens van de oorspronkelijke initiatiefnemers? Kan de gemeenteraad nu nog wel de haalbaarheid van de plannen goed beoordelen?”

 

Het College van B&W dient binnen 30 dagen onze vragen te beantwoorden.
 
Bekijk ook:

U bent hier