h

Ledenberaad tevens Nieuwjaarsbijeenkomst

19 december 2017

Ledenberaad tevens Nieuwjaarsbijeenkomst

Bij deze willen wij u uitnodigen om op donderdag 4 januari te komen toosten op het nieuwe jaar. We houden dan een ledenvergadering tevens Nieuwjaarsborrel. Daarbij worden ook verkiezingsprogramma's en kandidatenlijsten vastgesteld en gestemd voor het partijcongres.

 

Bij een hapje en drankje wordt kort teruggeblikt op 2017 en verteld wat we als SP-Venlo in 2018 willen gaan doen.

Op de agenda staat onder meer het definitief vaststellen van ons verkiezingsprogramma voor Venlo en de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

 

Daarnaast wordt het definitief congresvoorstel voor het partijcongres (dat is op 20 januari 2018) besproken. Er kunnen nog wijzigingsvoorstellen en moties worden ingebracht.

(Het concept-congresstuk daarvoor werd tijdens de vorige ledenvergadering in Venlo, op 23 november, besproken.)

De opmerkingen die toen naar voren kwamen zijn in een verslag naar het landelijk bestuur gestuurd om verwerkt te worden in de gewijzigde congresstukken.

Kijk op de ledensite SP-net (inloggen met je lidnummer) voor meer details over het congres, documenten daarvoor en het proces er naartoe.

 

Voor de verkiezing van het landelijk partijbestuur kan deze ledenavond een stem worden uitgebracht (op maximaal 11 kandidaten). Dat gebeurt in alle afdelingen tussen 3 en 10 januari. Op het Congres in januari zal de uitslag, het nieuwe partijbestuur, gepresenteerd worden.

Nieuwigheidje is dus dat elk lid tijdens deze Nieuwjaarsborrel persoonlijk z’n stem kan uitbrengen, daar waar het voorheen via afgevaardigden verliep. Maak gebruik van deze bijdrage aan de medezeggenschap in de partij.

 

  • Datum: Donderdag 04 januari 2018.
  • Tijd: We starten om 19:30 uur.
  • Locatie: Ditmaal is een zaaltje in Boulevard Hazenkamp, Albert Verweystraat 6 te Blerick.
  • Let op: Het gebouw is vrij toegankelijk (gelijkvloers), parkeren kan voor de deur. Iedereen is welkom maar alleen de leden hebben stemrecht.

 

Wij wensen u fijne feestdagen en het beste voor 2018! Graag tot ziens op 4 januari in Blerick!

Met vriendelijke groet,

Peter Nelissen, afdelingsvoorzitter

 

U bent hier