h

Hoe zit het met sloop Martinushof Tegelen en opruimen troep?

6 oktober 2017

Hoe zit het met sloop Martinushof Tegelen en opruimen troep?

Foto: Alexander Vervoort / SP-Venlo
De sloopwerkzaamheden van het voormalige verzorgingshuis Martinushof in Tegelen liggen al enige tijd stil omdat er asbest werd gevonden. Daarnaast ergert de buurt zich al weken over het aanwezige puin en onkruid dat niet weggehaald wordt. Intussen is er nauwelijks iets verbeterd, wat je toch wel had mogen verwachtten. Voor de SP is deze situatie reden om er vandaag raadsvragen over te sturen naar B&W.

 

Uit het bericht van onder meer Omroep Venlo van 19 september jongstleden over de rommel die is ontstaan vanwege het stilleggen van de sloopwerkzaamheden van het voormalige verzorgingshuis Martinushof in Tegelen, is op te maken dat deze sloop stilligt ten gevolge van de aanwezigheid van asbest. Dat is best raar want dat had men toch met zo'n oud gebouw kunnen voorzien om aan te treffen...?

 

SP-raadsleden Ton Heerschop en Alexander Vervoort trokken aan de bel:

 

Fractievoorzitter Ton Heerschop: "Het is algemeen bekend dat in gebouwen van voor 1994 asbest verwerkt kan zijn. Daarom wil de SP weten of bij de afgifte van de sloopvergunning door de gemeente gevraagd is naar het zogenaamde asbestinventarisatierapport voor dit betreffende pand
En zo ja, dan zijn we benieuwd hoe dan het toezicht is geweest op deze sloop nu deze onverwacht ineens gestopt moet worden."

 

"Ook willen we weten of er aan de eigenaar en of het sloopbedrijf aanvullende eisen zijn gesteld met betrekking tot het veilig slopen van dit pand en welke eisen dit zijn geweest. Dat geeft namelijk inzicht in hoe men het slooptraject wilde gaan uitvoeren en of de gemeente nu aanvullende kosten moet maken door de nu ontstane situatie, door bijv. extra toezicht, én of deze kosten dan verhaald kunnen worden op de sloper en/of eigenaar?"

 

 

Heerschop: "Nu staat deze sloop niet op zich en zou het zo maar kunnen dat er bij sloopwerkzaamheden problemen ontstaan door asbest. Daarom vragen we B&W of ze kan aangeven of asbestinventarisatie bij ook andere objecten in de gemeente Venlo tot problemen kunnen leiden en zo ja, wat B&W gaat doen om een herhaling van de situatie zoals bij Martinushof te voorkomen?"

 

"Belangrijkste punt is natuurlijk of er inzake de nu ontstane situatie bij Martinushof een risico voor de volksgezondheid is ontstaan in de zin dat asbest vrij in het milieu kan komen? Als dat zo is dan zijn we benieuwd welke beheersmaatregelen er zijn genomen."
 

 

Raadslid Alexander Vervoort: "Door het aantreffen van asbest zou de sloop van Martinushof al een half jaar vertraagd zijn. Graag vernemen we van de gemeente hoeveel vertraging er precies ontstaat of is ontstaan met het stilleggen van de sloopwerkzaamheden en het opruimen van de rommel, en welke gevolgen  dat heeft voor de nieuwbouwplannen en het uitvoeringsplan, de transformatie en revitalisatie van het hele centrum/winkelgebied in Tegelen?"

 

"De werkzaamheden brengen naast een boel rommel ook de nodige overlast met zich mee, onder meer doordat puinafval niet consequent wordt afgevoerd, tegen gemaakte afspraken in. Het liggend blijvende puin heeft kennelijk ook een aantrekkingskracht op personen die (vooral tijdens duisternis) op het terrein struinen en zo overlast veroorzaken. Daarnaast is ook al tijden het onkruid niet weggehaald."

 

Foto: Alexander Vervoort / SP-Venlo

De sloop van Martinushof ligt grotendeels stil, puin blijft liggen, het onkruid tiert welig. Niet om aan te zien!

 

Vervoort: "De gehele overlast is daarmee groter dan vooraf voorzien en de aanblik maakt de omgeving (nog steeds) een stuk minder aantrekkelijk, om het zachtjes uit te drukken. Dit alles is terecht een doorn in het oog van omwonenden, winkeliers en bezoekers. Ook omdat sinds de media-aandacht medio september er weinig verbetering te bespeuren is."

"Daarom willen we van het gemeentebestuur horen wat zijn hierin kan gaan betekenen en of ze hierover in overleg is met de eigenaar en het sloopbedrijf. Daarnaast willen we weten hoe onder andere omwonenden, wijkoverleg, winkeliers en het BIZ-Tegelen worden betrokken bij dat overleg én bij het (concept) bestemmingsplan en bouwplan voor het gebied rondom de Martinushof?"

 

Het College van B&W dient onze vragen binnen 30 dagen te beantwoorden.

  

Bekijk ook:

 

U bent hier