h

Vooruitkijken en toewerken naar 2018

12 april 2017

Vooruitkijken en toewerken naar 2018

Foto: onbekend
Dinsdag 11 april was er een ledenvergadering waarop de afgelopen campagne en de Tweede Kamerverkiezingen (15 maart) besproken werden. De leden hadden zo hun opmerkingen en vragen. Belangrijker is wat er moet gebeuren om in maart 2018 ons doel te halen bij de verkiezingen voor de gemeenteraad. Daar moeten we nu naartoe gaan werken.

 

 

In een zaal van Boulevard Hazenkamp (Blerick) kwamen de leden en enkele sympathisanten bijeen om te discussiëren over verkiezingsuitslag van de Tweede Kamer en de campagne die we daarvoor voerden. Wat ging goed, wat kon er beter?

De aanwezigen hadden diverse opmerkingen en vragen. Terechte vragen want we hadden meer verwacht van de campagne maar het had misschien ook wel duidelijker gekund. In een ander nieuwsbericht staat daar al het een en ander over vermeld.

 

Belangrijker is nu hoe we hiermee verder kunnen, ook in Venlo. In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en dat gaat de nodige aandacht vragen.

Belangrijkste is een besluit nemen of de SP weer gaat meedoen aan die verkiezingen. We doen het goed in de gemeenteraad, als oppositiepartij krijgen we veel voor elkaar maar als we nog meer gedaan willen krijgen moeten we de kans krijgen om in het College van B&W te gaan zitten.

Uiteraard met een coalitieakkoord dat een stevige SP-inhoud heeft, maar we moeten dan ook wethouders leveren naast dat we een sterke fractie en actief SP-kader houden.

 

Foto: SP-Venlo

 

De ledenvergadering besloot om de komende maanden volop aan de slag te gaan in een werkgroep die zich gaat buigen over het vorm geven van ons verkiezingsprogramma voor maart 2018, en een werkgroep die kijkt naar welke kandidaten er op de kieslijst willen staan voor de SP.

Wat moeten we hiervoor nog gaan doen, welke aandachtspunten zijn er, welke ambities willen we uitstralen? Als je zelf ideeën hiervoor hebt dan laat het ons weten, graag zelfs, mail naar venlo@sp.nl

 

Daarnaast was er tijdens de ledenvergadering kort aandacht voor de kascontrole, het afdelingsbestuur en de raadsfractie legden verantwoording af over de afgelopen maanden.
Ook bespraken we de actiepunten en ideeën voor de komende tijd.
Uiteraard was er alle ruimte voor actuele kwesties en het beantwoorden van vragen of opmerkingen.

 

Alle ballen gericht op 2018

Ons doel is deelname aan het gemeentebestuur met een zo groot mogelijke raadsfractie. Wie wordt dan onze lijsttrekker en wie willen er wethouder worden of de gemeenteraad in?

 

Op al die vragen moeten we nu al gaan nadenken en liefst in september al met antwoorden komen. Dus als je je geroepen voelt om mee te gaan denken over het programma en/of de kandidatenlijst, of als je zelf de gemeenteraad in wil of het bestuur versterken, laat het dan aan ons weten.

 

U bent hier