h

Gevolgen problemen Vrouwenopvang en stoppen aanpak huiselijk geweld?

21 juni 2017

Gevolgen problemen Vrouwenopvang en stoppen aanpak huiselijk geweld?

Onlangs maakte de Venlose Mutsaertsstichting bekend uit onvrede te stoppen met de gelauwerde Multifocus aanpak van huiselijk geweld. Dit roept de nodige vragen op wat dit gaat betekenen voor de zorg in de regio. Ook willen we opheldering over problemen met de Vrouwenopvang zoals lange wachtlijsten. Redenen genoeg voor de SP om er raadsvragen over te stellen.

 
Dagblad de Limburger schreef op 14 juni jl. dat de Mutsaertsstichting uit onvrede stopt met de Multifocus aanpak. Als redenen hiervoor worden genoemd dat er in 2015 een kink in de kabel kwam toen meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling (die voorheen rechtstreeks bij de Mutsaertsstichting binnenkwamen) voortaan bij het meldpunt Veilig Thuis moesten binnenkomen. De Mutsaertsstichting is zo per definitie niet meer betrokken bij gevallen van huiselijk geweld, wel nog bij crisissituaties.

 

Ook verwijt men dat de samenwerking met vooral Bureau Jeugdzorg stroperig verloopt door te veel overleg, te veel partners en gemeenten die allen zo hun eigen eisen hebben. Daarnaast worden tijdelijke huisverboden sinds 2015 amper nog afgegeven met alle gevolgen van dien.

 

SP-raadslid Stefan Hugues: "Dit zijn nogal wat aantijgingen waar de SP zich ernstig zorgen over maakt. Zeker als met het wegvallen van de Multifocus aanpak gemeenten volgens de krant per 1 juli zonder crisishulp zitten en het ongewis is welke consequenties dit kan hebben."

 

Hugues: "In 2015 stelden we al enkele keren vragen over Veilig Thuis en over de Vrouwenopvang. De reactie van uw College was steeds dat de zorg niet zou lijden onder een andere aanpak (lees: Mutsaertsstichting moest zich terugtrekken uit Veilig Thuis, Bureau Jeugdzorg kreeg het monopolie maar had toen nog niet de expertise of juiste systemen in huis, protocollen werden onvoldoende nageleefd, kritische inspectierapporten volgden) en dat knelpunten zouden zijn opgelost, terwijl de praktijk anders uitwees."

 

 

"Er was een motie in de gemeenteraad voor nodig om de financiering van de Vrouwenopvang op niveau te houden en daarmee de zorg te garanderen. In praktijk betekende dit echter niet de gewenste oplossing omdat vrouwen nog steeds onnodig lang (1,5 jaar is geen uitzondering) moeten wachten op de juiste hulpverlening (9 ‘regisseurs’ zijn geen uitzondering) en woningtoewijzing doordat de zorg er onvoldoende op is ingericht. Een zorgelijke situatie die in de afgelopen periode niet minder werd."

 

 

Stefan Hugues: "Dit is alles zijn redenen voor de SP om over deze onderwerpen raadsvragen te stellen aan de zorgwethouder. We hopen hiermee niet alleen duidelijkheid te krijgen over de ontstane situatie maar vooral dat er goede zorg gegarandeerd blijft en er een oplossing komt voor de problemen in de Vrouwenopvang."

 

Het College van B&W heeft dertig dagen de tijd om onze vragen te beantwoorden.

 

Bekijk ook:

U bent hier