h

Reactie op bezuinigingsvoorstel Viecuri

9 augustus 2012

Reactie op bezuinigingsvoorstel Viecuri

ziekenhuis_Venlo Gisteren verscheen een mediabericht waarin de voorzitter van de Raad van Bestuur van het VieCuri ziekenhuis in Venlo en Venray zei het plan te hebben om te gaan bezuinigen en een vacaturestop af te kondigen om zo de Rijksbezuinigingen in de zorg op te kunnen vangen. Dit roept vragen bij ons op. Omdat goede ziekenhuiszorg voor de regio ook ons aan het hart gaat stuurden we hem vandaag een open brief met opbouwende kritiek en enkele vragen over werkgelegenheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van zorg.

Lees hieronder de open brief die we vandaag stuurden aan de heer Arie van Alphen, Arie_van_Alphen voorzitter van de Raad van bestuur van de VieCuri ziekenhuizen in Noord-Limburg. Met zijn brief snijdt hij ongetwijfeld de stijgende zorgkosten aan maar die zijn ons inziens ook op een andere manier op te lossen dan meteen te bezuinigen op personeel en de ziekenhuiszorg zelf. De inhoud van onze brief spreekt voor zich, lijkt ons.


Raad van bestuur VieCuri Medisch Centrum
t.a.v. de heer van Alphen, voorzitter
Tegelseweg 210
5912 BL Venlo

Venlo, 09 augustus 2012

Betreft: Open brief betreffende uw bezuinigingsvoornemen

Geachte heer van Alphen,

Via berichten in de pers hebben we vernomen dat u voornemens bent te bezuinigen en een vacaturestop heeft afgekondigd om zo de Rijksbezuinigingen in de zorg op te vangen. Dit roept enkele vragen bij ons op.

Het kabinet is demissionair, mogelijke en voorgestelde bezuinigingen zijn onzeker en konden na 12 september wel eens afgezwakt of teniet gedaan worden. De SP vraagt zich dan ook af waarom u met uw bezuinigingsvoorstel en de vacaturestop niet wacht tot duidelijk is welke koers het (nieuwe) kabinet zal varen in relatie tot de zorg?

Daarnaast maakt de SP zich zorgen over de toegankelijkheid van zorg en de werkgelegenheid in deze sector. Kunt u garanderen dat ook op langere termijn beide gegarandeerd blijven?

Als belangrijkste ziekenhuis in de regio Noord Limburg is VieCuri essentieel als het gaat om de opvang van calamiteiten in onze regio. We maken ons ernstig zorgen over de geoefendheid en mogelijkheden van het goed opvangen van dergelijke calamiteiten. Kunt u die zorgen bij ons wegnemen?

Als laatste vragen we u om ook vooral in gesprek te gaan met de Ondernemingsraad, cliëntenraad, vakbonden en andere belangenorganisaties. Om te vernemen hoe zij denken mogelijke bezuinigingen op te vangen. Een breed gedragen plan met draagvlak onder personeel en belanghebbenden lijkt ons beter dan een opgelegde koers.

Aangezien uw mededelingen via de pers naar buiten kwamen kiezen wij voor het middel van een open brief zodat wederom iedereen geïnformeerd is. Met deze brief stellen we u vragen en leveren we u opbouwende kritiek omdat goede ziekenhuiszorg voor de regio ook ons aan het hart gaat, zowel algemeen alsook politiek-bestuurlijk.

In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet,
Gemeenteraadsfractie SP in Venlo,

Alexander Vervoort, fractievoorzitter


We hopen op een positieve en constructieve reactie. Hopelijk zijn bezuinigingen in de ziekenhuiszorg niet noodzakelijk en blijft de werkgelegenheid gegarandeerd, temeer omdat het VieCuri een topklinisch opleidingsinstituut is.

08-08-2012: Website Omroep Venlo: Plan VieCuri voor opvangen bezuinigingen
08-08-2012: Website L1: VieCuri-ziekenhuis gaat bezuinigen

U bent hier