h

Taart voor de brandweer

1 juli 2016

Taart voor de brandweer

Foto: SP
De brandweer is in actie voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. De SP steunt dat in woord en daad. Om de actievoerders een hart onder de riem te steken bezochten we vanochtend de kazerne in Venlo, spraken met de brandweermensen, en overhandigden hen een flinke slagroomtaart.

 

De brandweer in Nederland voert publieksvriendelijke acties omdat ze al vele maanden niet uit de onderhandelingen komt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, kortweg VNG. De VNG wil namelijk dat ook brandweermensen werken tot aan hun 67 jaar.

 

Voor mens en dier dag en nacht klaarstaan, 7 dagen in de week. Een fysiek en mentaal zwaar beroep dat veel vraagt van mensen. Dan ook op tijd kunnen veranderen van werkzaamheden, werk- of inkomensgaranties of tijding kunnen genieten van pensioen, lijkt ons niet meer dan normaal en fatsoenlijk. Versobering van de CAO en pensioenregels zoals verhoging van de pensioenleeftijd is in onze ogen dan ook ongepast.

 

De SP in Venlo heeft in veel dossiers gewezen op het belang van goede brandweerzorg. Donderdagavond 30 juni kwam het veiligheidsbeleid nog ter sprake in de gemeenteraad, en ook daar vroegen we aandacht voor de situatie waarin de brandweer nu verkeert.

 

Die politieke steun werd vanochtend, vrijdag 1 juli, aangevuld met een morele steun. Middels het overhandigen van een taart en aanmoedigend pamflet aan de aanwezige brandweerploeg op de kazerne aan de Ariënsstraat in Venlo-zuid, gaven we die steun ook symbolisch vorm.

 

Foto: SP

SP-raadslid Ton Heerschop (midden) bood de taart en de steunbrief aan de aanwezige brandweerploeg aan.

 

Onze aanwezigheid en steun werd zeer gewaardeerd en leidde tot mooie gesprekken zoals over het werken bij de brandweer. Dit zijn mensen met een enorme passie en gedrevenheid. Mensen die ook aangeven dat het niet allemaal vanzelfsprekend is.

 

De brandweermensen in Noord-Limburg, zo vertelden ze, waren de laatste weken bijvoorbeeld vaak betrokken bij het bergen van mensen die op het water overleden zijn.

Je zet het niet zomaar van je af als je een kind van acht jaar uit een plas nabij Meijel moet halen. Het is niet niks als er bij Roermond om assistentie wordt gevraagd en er blijkt een 48-jarige man onder een catamaran te liggen die geborgen moet worden…

 

Dat afdoen als 'slechts deel van het werk' klinkt stoer maar is te gemakkelijk. Dergelijke inzetten wegen gewoon zwaar en de compensatie door een vroeger pensioen voor hulpverleners is niets teveel gevraagd.

 

 

Naast de symbolische steun had de SP-fractie ook aandacht voor de acties bij de brandweer tijdens de behandeling van de begroting voor de Veiligheidsregio. We riepen de burgemeester op om binnen de VNG zich sterk te maken voor het handhaven van de huidige pensioenleeftijd voor brandweermensen.

 

Het was mooi dat die oproep ook gedaan is in Venlo door de VVD-fractie. De SP bedankte de lokale liberalen dan ook voor deze uitgesproken steun. Wellicht kunnen ze hun signaal ook naar de partijgenoten in ‘Den Haag’ doorgeven die schijnbaar nog niet zo ver nadenken. We roepen ze daar van harte toe op.

 

Foto: SP

 

De brandweermensen in Venlo wisten de steun in de rug zeer te waarderen. Na de overhandiging van de taart en onze gesprekjes, leken ze bijna teleurgesteld dat we al weer vertrokken. De stevige handdrukken en oprechte bedankjes vanuit het brandweerpersoneel gaven wellicht het meest duidelijk deze wederzijdse waardering aan.

 

Lees ook:

U bent hier