h

SP haalt borging voor Veilig Publieke Taak in Venlo binnen

16 december 2015

SP haalt borging voor Veilig Publieke Taak in Venlo binnen

Vanavond besprak de gemeenteraad het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Venlo. Probleem daarbij was dat project Veilig Publieke Taak een belangrijk onderdeel was maar intussen door ‘Den Haag’ wegbezuinigd. Dankzij inzet van de SP blijft het in Venlo toch behouden.

 

Ingeval van veiligheid zijn vrijwel alle Venlose politieke partijen het er over eens dat het project Veilig Publieke Taak borging moet vinden binnen de overheid. Een project dat geweld op de werkplek vermindert en kennis over de aanpak van agressie deelt.

Het ministerie gaf VieCuri in 2010 een prijs voor de wijze waarop zij omgaat met veiligheid in haar ziekenhuis. De prijs werd door de toenmalige Venlose burgemeester overhandigd. Om maar aan te geven hoe het project leeft in Venlo.

 

Maar net voor behandeling in de gemeenteraad stemde de Tweede Kamer een motie weg waarin verdere voortzetting van het project Veilig Publieke Taak van geld werd voorzien. En laat er nu een stevige verwijzing naar dit project in het Venlose veiligheidsbeleid zitten. Probleem dus.

 

SP-raadslid Ton Heerschop: “De SP haalde dit probleem al aan tijdens de eerste bespreking in de gemeenteraad (op 9 december jongstleden) van het ‘Integraal Veiligheidsbeleid’. Naast de aandacht voor overlast, drugsmisbruik, inbraken, fietsendiefstallen, geweldsdelicten, moet er wat de SP betreft ook worden voorkomen dat mensen die de publieke zaak dienen geen last hebben van agressie en geweld.”

“Politiemensen, brandweermensen, ambtenaren, verpleegkundigen, artsen, conducteurs en ook raadsleden en wethouders doen hun werk in het belang van de samenleving. Daar mogen we geen agressie tegen tolereren. Hoe oneens men het ook is met de besluiten die deze mensen nemen.”

 

 

Landelijk was daar dus het gegeven dat door het wegstemmen van een motie (door VVD, PvdA, PVV en andere kleine rechtse partijen) in de Tweede Kamer, er geen geld meer was voor het project. Dat bracht voortzetting in Venlo in gevaar terwijl het project nadrukkelijk is opgenomen in het nieuwe veiligheidsbeleid.

Heerschop: “In Venlo diende de SP daarom op 16 december een motie in om dit project op een laagdrempelige manier lokaal alsnog te borgen.”

De motie werd meegetekend door de PvdA, Lokale Democraten en GroenLinks en kreeg tijdens het raadsdebat ook steun van D66.

“Op basis van deze motie kwam de burgemeester met een zeer stevige toezegging om de motie uit te voeren, hij ziet het als ondersteuning van het beleid. Daarmee was het niet meer nodig om de motie in stemming te brengen, het doel was immers al gehaald met de verkregen toezegging.”

 

 

Dankzij de SP is de fout uit Den Haag hersteld en kunnen mensen die werken voor de publieke taak in Venlo rekenen op steun vanuit de gemeente.

Heerschop: “Daarmee nemen we niet alleen het voortouw, we zorgen ook voor het behouden van kennis over slimme oplossingen om agressie terug te dringen. Een zaak die ons allemaal aangaat. En daarmee was ook het veiligheidsbeleid weer compleet.”

 

Lees ook:

U bent hier