h

Raad evalueert veiligheidsbeleid

27 september 2012

Raad evalueert veiligheidsbeleid

hulpdiensten Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor veiligheid? Is dat de overheid, de burger of beide? En als burger en overheid ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid hebben, waar ligt dan de scheiding en hoe controleren we die overheid op haar verantwoordelijkheden? In de kern waren dat de vragen die voorlagen in een aantal raadsvoorstellen gisterenavond.

 

De gemeentepolitie is al jaren verdwenen en via regionale politiekorpsen sinds 1993 gaan we in 2013 over naar een landelijke politie. De brandweerkorpsen zitten ook midden in een overgangssituatie van gemeente en districten naar regionalisering. Ook de ambulancediensten en de geneeskundige hulp bij ongevallen reorganiseren. De tijd dat veiligheid binnen een gemeente geregeld kon worden ligt daarmee al een tijd achter ons.

 

Overlast door hangjeugd, huiselijk geweld, onrust in de wijk hangjeugd ten gevolge van bijvoorbeeld de ingevoerde wietpas. Allemaal zaken die te maken hebben met veiligheid, divers, complex maar vooral een belangrijk element in ons dagelijks bestaan. Om nog maar te zwijgen over de sociale veiligheid die mensen ervaren dan wel ontberen.

 

Een jaar geleden stelde de gemeenteraad een veiligheidsbeleid vast wat eens per jaar geëvalueerd zou worden. Bij de evaluatie dit jaar stelden B&W direct voor om slechts eens per twee jaar te evalueren. Begrijpelijk want de evaluatie had een lijvig rapport opgeleverd waar nauwelijks doorkomen aan was.

De raad wilde een andere aanpak; op initiatief van zowel SP als PvdA zorgde een wijzigingsvoorstel en een motie dat de raad een werkgroep gaat instellen die zowel de frequentie van de evaluatie als de punten waarop de raad wil sturen zal vaststellen.

De raad neemt daarmee duidelijk haar verantwoordelijkheid op het dossier veiligheid. Dat mag ook wel want diezelfde raad is deze maand twee keer door de Rekenkamer op de vingers getikt omdat zij geen controle uitvoerde op diverse dossiers.

 

Dan de vraag waar de scheidslijn ligt als het gaat om verantwoordelijkheid tussen burgers en overheid op het gebied van veiligheid. boef Je mag van mensen verwachten dat ze geen onverantwoorde risico´s nemen die hen in gevaar brengen. Je mag van mensen verwachten dat ze elkaar helpen als de ander in nood is. Dit ligt allemaal ook gewoon vast in de Nederlandse wetgeving, immers is het onmogelijk om op iedere straathoek een politiewagen, ambulance en brandweerwagen te hebben staan.

 

Dit stelt dat er wel enige vorm van zelfredzaamheid moet zijn bij de burger. Toch mag de burger ook gedegen politie, brandweer en gezondheidszorg verwachten vanuit de overheid. Ook mag zij verwachten dat de overheid voorbereid is op grote ongevallen en rampen.

Net als men van de overheid mag verwachten dat er beleid is op het gebied van hangjeugd, prostitutie en drugsgebruik.

Hoe gaan we er mee om, wat tolereren we als overheid wel en wat niet? Waarop moet gestuurd worden door gemeenteraden, dus ook die van Venlo?

 

Wat de SP betreft mag zeker enige zelfredzaamheid op het gebied van veiligheid van de burger worden gevraagd. Maar dan moet de overheid wel voorzien in bepaalde randvoorwaarden. reanimatie Het is goed als 20% van de wijkbewoners kan reanimeren maar als er geen gemeentelijk dekkend systeem is om mensen te waarschuwen (door bijvoorbeeld een sms’je) dan schiet je weinig op als goedwillende zelfredzame burger.

 

Als je brandweermensen die vrijwillig hun werk doen niet voorziet van voldoende materieel dan zal de motivatie uiteindelijk wegvloeien. Als je in wijken niet zorgt voor goede groenvoorziening of wijken niet enigszins laat meedenken en beslissen over de inrichting van hun wijk, dan moet je niet verwachten dat mensen mee gaan helpen bij het onderhoud hiervan.

Kortom, ook op het gebied van veiligheid liggen er voor de Venlose raad uitdagingen genoeg, de SP zal daar zeker haar steentje aan bijdragen en zorgen dat niet de zaak over de schutting gesmeten wordt.

 

De SP staat voor de menselijke maat, daarbij hoort ook een ondersteunende overheid die geeft waar burgers om vragen en niet slechts de burger geeft wat de overheid denkt dat deze nodig heeft. motorrijder_bordje_volgen De gisterenavond in de gemeenteraad aangenomen voorstellen op initiatief van SP en PvdA gaan op die vragen het antwoord geven naar het college van B&W. Hiermee geeft de raad aan wat ze wil op het gebied van veiligheid.

 

Lees ook:

U bent hier