h

Wrange keuzes door cultuurbeleid

8 december 2014

Wrange keuzes door cultuurbeleid

Vandaag werd bekend dat het Kunstencentrum Venlo in een reorganisatie al haar muziekdocenten ontslaat en management en gebouwen zal behouden. Daarnaast maakte de provincie bekend dat er meer cultuurgeld naar Noord-Limburg moet. Kan het ene het andere redden? Dat hebben we vandaag het gemeentebestuur voorgelegd.

 

Wegens aanhoudende bezuinigingen van de gemeente op het Kunstencentrum in Venlo werden al eerder mensen ontslagen, het aanbod versoberd en de locatie Arsenaalplein verlaten en daarmee alle werkzaamheden ondergebracht in het Goltziusgebouw.

Vandaag verscheen het bericht dat er opnieuw mensen worden ontslagen, ditmaal alle 24 muziekdocenten, die dan vanaf september kunnen terugkeren als zzp’er. Een nare constructie waarbij je je kunt afvragen of dit het muziekonderwijs goed doet?

 

SP-raadslid Ton Heerschop: "Het Kunstencentrum (en haar voorganger SKV) heeft al vaker te kampen gehad met financiële problemen. Kunst en cultuur zijn niet vanzelfsprekend, wil je een aantrekkelijke stad zijn dan dien je een goed cultuuraanbod te bieden en ja, dat kost geld, dat moet je er voor over hebben."

"Echter heeft de gemeenteraad jarenlang ingestemd met steeds nieuwe bezuinigingen en versoberingen in het cultuurbeleid. Dan verbaast het eigenlijk ook niet dat bij opgelegde kortingen er gekeken wordt waar nog te snijden is maar de gemaakte keuze voor het ontslag van personeel vinden we wrang."

 

Volgens het Kunstencentrum is deze ontslagronde nodig om "toekomstbestendig te blijven, rekening te houden met verdienmodellen en liquidatierisico, het gebeurt om ons heen overal", zeggen ze.

Heerschop: "Klinkt alsof er enkel met een boekhoudkundige blik is gekeken naar mogelijkheden en 'dus' de grootste kostenpost, het personeel er aan moet geloven waarmee men het hart en de ziel wegsnijdt. Door het schrappen van de 24 muziekdocenten blijven er volgens de media nog zo’n 10 medewerkers over waarvan de helft dan weer bestaat uit management. Je vraagt je dan af wat die mensen nog te 'managen' hebben?"

Het Kunstencentrum in het verbouwde Goltziusgebouw.
 

Voor de ontslagenen komt een sociaal akkoord en ook is er de mogelijkheid om per september terug te keren maar dan als zelfstandige, zzp'er, een goedkope concurrerende inhuurkracht met als enige afnemer het Kunstencentrum dat voor de ex-collega's geen personeelspremies meer en lager loon hoeft te betalen.

Heerschop: "Maar of deze mensen kunnen rondkomen van de inkomsten, na aftrek van alle kosten en het afschaffen van de tegemoetkoming in de belastingen? Is het dan netjes dat het Kunstencentrum voor deze niet bijster sociale werkconstructie kiest voor haar (ex)personeel? 
Het klinkt als weglopen voor de verantwoordelijkheid om er als werkgever te zijn voor je werknemers, ook als het even tegen zit. We hopen dat we het mis hebben maar vrezen dat onze analyse gaat uitkomen."

"Daar komt bij dat de zzp'er zelf de tarieven van het onderwijs mag bepalen. Hier loert het gevaar van te goedkope (want moet concurreren) of te dure lesuren en dus de dreiging dat muziekeducatie niet meer voor iedereen bereikbaar is."

 

Dan is er ineens het bericht dat de Provincie Limburg in een notitie stelt dat de verdeling van het cultuurbudget rechtgetrokken moet worden en daarbij Noord- en Midden-Limburg de beschikking moeten krijgen over meer cultuurgeld.

Heerschop: "Op zich een nobel streven maar gezien de jarenlange bezuinigingen die er in Venlo op cultuur zijn gepleegd, komt dit bericht als een te kleine pleister op een te grote open wond."
"Is het nu de provincie, met gedeputeerde Koopmans (CDA, uit Velden) voorop, die met een aalmoes gaat helen wat de gemeenten (weg)bezuinigd hebben? Of is dit bericht een sterk staaltje profileren van de gedeputeerde tevens lijsttrekker Koopmans als redder van de Limburgse cultuursector bij de provinciale verkiezingen aanstaande maart?"

 

"Hoe dan ook, de berichten vanuit het Kunstencentrum en dat van de Provincie doen onze wenkbrauwen fronsen. Hierover willen we opheldering van het gemeentebestuur, misschien dat zij weten wat er precies aan de hand is en wat we mogen verwachten.", zegt Heerschop.

 


UPDATE 19 en 22 december 2014:

Het college van B&W heeft vandaag onze raadsvragen  beantwoord (zie hier en ook hier die van GL) waarin ze stelt vertrouwen te hebben in de ingezette veranderingen van het Kunstencentrum en zegt ze weliswaar dat docenten hun rechtspositie verliezen maar dat ze ook nieuwe mogelijkheden krijgen binnen de nieuwe werkvorm. Jaja, zo kun je het ook bekijken...

Verder stelt de gemeente dat de provincie geen geld beschikbaar zal stellen en dat er pas onderhandeld wordt over het cultuurcluster wanneer de raad een besluit neemt over het gemeentelijk museum. Met deze antwoorden worden we er niet geruster op.

Op 22 december hadden we een overleg met enkele muziekdocenten over (eventuele) (gezamenlijke) acties. Intussen is een actiecomité gevormd met een eigen pagina op Facebook en Twitter. Wordt vervolgd.


 
Lees ook:

U bent hier