h

Waar blijft beleid voor mantelzorgwoningen?

8 maart 2014

Waar blijft beleid voor mantelzorgwoningen?

Op 31 juli 2013 stelden we raadsvragen over de uitvoering van onze motie en het in te zetten beleid rondom mantelzorgwoningen. Een officieel antwoord vanuit B&W op deze vragen hebben we nog steeds niet mogen vernemen. Toegezegde informatie bleef uit. De maat is vol, we trekken aan de bel en wensen eindelijk eens duidelijkheid.

 

Raadslid Alexander Vervoort: “Nadat we de vragen indienden kregen we een dag later, op 01 augustus 2013, al wel een ‘tussenbericht’ per e-mail namens wethouder Van den Beucken, waarin gesteld werd dat onze raadsvragen “direct na de zomervakantie” zouden worden beantwoord. Helaas stond er niet bij welke zomervakantie, of die van welk jaar, aangezien er alweer 7 maanden verstreken zijn.”

Vervoort: “Ook werden we die dag gebeld door wethouder Testroote, waarin hij verontschuldigingen aanbood dat het allemaal zo lang duurt en dat onze vragen niet beantwoord werden. Ook zei hij dat er in september 2013 een beleidsvoorstel naar de gemeenteraad wordt gestuurd. Tot die tijd - en vanaf het aannemen van dat raadsvoorstel (besluit) - zal de gemeente soepel omgaan met aanvragen voor een mantelzorgwoning. Zo stelde hij toen…”

“Tot op heden is er van de toegezegde raadsinformatiebrief, beleidsvoorstel, raadsvoorstel, raadsconsultatie of anderszins, niets richting de gemeenteraad gegaan. Hoe kan dat?”

Gezien de stilte, en de verstreken tijd, maakt de SP zich wederom zorgen over de hele lijn van communicatie, werkwijze en wijze van afhandeling van gedane toezeggingen.

 

“Ook maken we ons ernstige zorgen of dit college van B&W werkelijk voornemens is onze aangenomen motie uit 2011 uit te voeren en te komen met beleid, of dat het overgelaten wordt aan een nieuw gemeentebestuur, met als mogelijk gevolg (afhankelijk van de samenstelling van de coalitie na de verkiezingen) dat er de komende vier jaar weer niets zal gebeuren.”, zegt Vervoort.

 

Dus stelde de SP-fractie maar weer eens raadsvragen.

We hebben nu geëist dat de vragen binnen 6 weken worden beantwoord, en B&W duidelijkheid verschaft wanneer er beleid komt betreffende mantelzorgwoningen.

Vervoort: “Alle eerder gesproken mooie woorden ten spijt wensen we nu eindelijk eens opheldering, en met ons diverse mensen die nog steeds in onzekerheid zijn of hun aanvraag voor het realiseren van een mantelzorgwoning akkoord is of enkel gedoogd wordt en geïnteresseerden die maar niet te weten komen waar ze aan toe zijn.”

 


Update 27 maart 2015: Vandaag kregen we dan eindelijk antwoord (zie hier, PDF) op onze raadsvragen. We moesten zelfs dreigen met een gang naar de bestuursrechter om deze antwoorden af te dwingen, want zelfs onze eerste set vragen over dit onderwerp van juli 2013 werden maar niet beantwoord en gedane toezeggingen kwam B&W niet na. Na ons dreigement om juridische stappen te nemen kwam er snelheid in de zaak.
Op 6 maart jl. werd Vervoort mondeling bijgepraat door de ambtenaar over het huidige beleid en onze vragen weggenomen, vandaag dan de schriftelijke beantwoording van onze raadsvragen uit 2011-2015. Hiermee is voor de SP (eindelijk) de kous af, en kunnen we verder.
We zijn blij dat de gemeente inmiddels een ruimhartig beleid voert en mantelzorgwoningen toestaat, en ook dat ze zich gesteund voelt door een landelijke wet die dit niet alleen mogelijk maakt maar ook duidelijke kaders stelt.
Als SP houden we de uitvoering van het beleid in de gaten en vernemen graag wanneer u tegen problemen hierin aanloopt. We bijten ons hier al enkele jaren in vast, lieten niet los, en bijten opnieuw als het moet!

 

Lees ook:

U bent hier