h

Hoe zit het nu met dat beleid voor mantelzorgwoningen?

31 juli 2013

Hoe zit het nu met dat beleid voor mantelzorgwoningen?

zorgwoning In mei 2011 werd onze motie om mantelzorgwoningen te kunnen realiseren met unanieme steun aangenomen. Sindsdien zijn gedane toezeggingen niet nagekomen en werden onze vragen daarover niet beantwoord. Als er via informele wijze niet gereageerd wordt op onze vragen dan maar via formele schriftelijke raadsvragen, die we vandaag naar B&W stuurden. Want wij, en de burger, willen nu eindelijk eens weten hoe het zit.

 

Op 25 mei 2011 diende de SP een motie in die het gemeentebestuur opdroeg om met nieuw beleid te komen zodat het realiseren van mantelzorgwoningen op het eigen erf (aanbouw of verbouw van een bestaand gebouw bij de woning) mogelijk wordt. Tot die tijd zou de gemeente projectbesluiten ruimhartig toepassen. Onze motie werd door alle fracties mee-ingediend en unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Een mooi succes maar sindsdien is het betrekkelijk stil geworden als het gaat om de daadwerkelijke uitvoering. Jammer en onnodig…

 

De SP-fractie heeft, mede namens enkele burgers, de afgelopen jaren diverse malen bij het gemeentebestuur geïnformeerd naar de stand van zaken, uitvoering en beleidsaanpassing. brief Als reactie kregen we dan van de wethouder terug dat er nog iets moest worden uitgezocht, dat er nog tijd nodig was om de procedure aangepast te krijgen, dat er nog iets voorgelegd zou worden, enzovoorts. Niets concreets. Gedane toezeggingen werden niet waargemaakt en als men daarnaar vroeg kwam er geen antwoord.

Dit lijkt ons niet de wijze waarop B&W dient om te gaan met een door de gemeenteraad (unaniem) aangenomen motie, haar eigen toezeggingen en vragen vanuit een raadsfractie.
Tijd om uit een ander vaatje te tappen en via schriftelijke raadsvragen het gemeentebestuur op het matje te roepen. We wensen nu eindelijk eens openheid van zaken!

 

Want vooralsnog is het voor de SP-fractie en de bevolking onduidelijkheid hoe het er nu voor staat en wat er gaat gebeuren. Mensen vragen zich af of ze nu wel of niet bij hun woning een mantelzorgwoning mogen realiseren en dus of ze op hun vertrouwde plek kunnen blijven wonen en oud worden, met de zorg van hun naasten. mantelzorgwoning Mensen blijven hierdoor in onzekerheid of hun aanvraag voor het realiseren van een mantelzorgwoning akkoord is of enkel (voor bepaalde tijd) gedoogd wordt. Geïnteresseerden weten niet waar ze aan toe zijn, burgers worden niet (actief) geïnformeerd.

 

Misschien is het geen kwestie van onwil of onmacht bij de gemeente Venlo maar waarom er dan nog steeds geen duidelijkheid is, al is het maar over de procedure, blijft onopgehelderd.
Hopelijk leiden onze schriftelijke raadsvragen van vandaag wel voor opheldering en spoedige duidelijkheid zodat geïnteresseerden en aanvragers van een mantelzorgwoning weten waar ze aan toe zijn en welke mogelijkheden er zijn.

 


Update 01-08-2013: Wethouder Testroote belde vandaag de SP met ten eerste de verontschuldigingen dat het allemaal zo lang duurt en dat onze vragen niet beantwoord werden, en ten tweede met de mededeling dat er in september een beleidsvoorstel naar de gemeenteraad wordt gestuurd. Tot die tijd - en vanaf het aannemen van dat raadsvoorstel (besluit) - zal de gemeente soepel omgaan met aanvragen voor een mantelzorgwoning.

SP-raadslid Alexander Vervoort: “Een mooie winst, Alexander-Vervoort hier ben ik blij mee maar van de andere kant hebben we vaker toezeggingen gekregen dus eerst zien. Wel jammer dat er raadsvragen en media-aandacht voor nodig zijn om de gemeente in beweging te zetten. De SP houdt de vinger aan de pols. Ik ben benieuwd naar het raadsvoorstel en hoop dat eindelijk onze motie uitgevoerd wordt en er een gedegen zorgwoningenbeleid komt dat snel, simpel en soepel is.”

 


Update 08 maart 2014: Omdat onze vragen maar niet beantwoord worden, hebben we vandaag nog maar eens een aanvullende set raadsvragen er bovenop gestuurd naar B&W gestuurd om eindelijk eens opheldering te krijgen over het gemeentelijk beleid. We wachten af...
 
Bekijk ook:

 

U bent hier