h

SP teleurgesteld in uitkomst informatieronde

25 maart 2014

SP teleurgesteld in uitkomst informatieronde

Vanavond kreeg de SP-Venlo te horen dat er, ondanks een goed en constructief eerste verkennend gesprek, onvoldoende basis ligt om verder te spreken over coalitievorming. De SP Venlo is teleurgesteld maar legt zich niet neer bij dat advies.

 

“Maar we hoeven ons niet neer te leggen bij dat advies. In de formatie is van alles mogelijk, als partijen er niet uitkomen is zelfs een formatie zonder de VVD mogelijk waardoor bijvoorbeeld een ‘coalitie van de winnaars’ tot de mogelijkheden behoort. De SP legt zich niet zomaar neer bij een rol in de oppositie.”, aldus SP-lijsttrekker Ton Heerschop.

 

 “Met de SP is er, ondanks waardering voor hun constructieve manier van oppositie bedrijven en hun bereidheid regelmatig mee verantwoordelijkheid te nemen, volgens de meeste partijen weinig inhoudelijke aansluiting”, aldus informateur Mark Verheijen in zijn rapportage.

De SP vertaalt dit dat de meeste andere partijen de SP niet als partner zien en kennelijk meer van hetzelfde willen en geen echt alternatief voor de neoliberale koers van de afgelopen jaren wensen.

Heerschop: “Dat is vreemd, gezien een andere koers juist een van de wensen van de kiezer was, kijkende naar de verkiezingsuitslag in Venlo.”

 

Heerschop vervolgt: “In het eerste gesprek hebben we duidelijk aangegeven geen breekpunten op tafel te willen leggen. Voor de SP Venlo waren er zaken te realiseren, zoals het garanderen van zorg en een beschermde werkomgeving voor iedereen. Versterken van het midden- en klein bedrijf in met name de winkelgebieden en de kleinere kernen. Allemaal zaken die partijen waarmee de onderhandelingen verder gaan, ook zeggen te willen bereiken. Waar dan de inhoudelijke verschillen zouden liggen, en waarom de SP daar geen rol in krijgt, blijven voor mij een raadsel.”

 

De keuze voor VenLokaal als vierde coalitiepartner lijkt logisch aangezien zij de grootste winnaar is. Heerschop: “De SP zal met belangstelling kijken naar de effecten die deze keuze heeft binnen het coalitieprogramma. Toch is het ook vooral een strategische keuze. In de oude gemeenteraad waren het juist VenLokaal, GroenLinks en de SP die de echte oppositie vormden. D66 en de Lokale Democraten waren feitelijk ‘gedogende partijen’. Juist de keuze voor VenLokaal, en de verhulde hoop dat er twee gedoogpartijen in de raad overblijven, maakt dat de daadwerkelijke koers kennelijk weinig bijstelling zal krijgen.”

 

De SP roept de overige partijen in de gemeenteraad uitdrukkelijk op om ook naar alternatieven te kijken. De VVD hoeft niet mee te doen in een vierpartijencoalitie. Een van de lokale partijen, CDA en PvdA en de SP vormen ook een meerderheid.

 

De SP wacht af hoe de gesprekken nu verder gaan. “Mochten ze vruchteloos blijken of mochten partijen te instabiel blijken, zal de SP bereid zijn om aan te schuiven bij de onderhandelingen. Mocht deze coalitie toch gesmeed worden maar in de toekomst sneuvelen, ook dan zal de SP haar verantwoordelijkheid nemen. Tot die tijd heeft de SP de dure plicht stevig oppositie te voeren zoals men dat van haar mag verwachten.”, besluit Heerschop.

 

Lees ook:

U bent hier