h

Wat voegt een islamitische school toe?

19 december 2013

Wat voegt een islamitische school toe?

islamitischeschool Gisteravond werd in de gemeenteraad nogmaals het Plan van Scholen tot 2015 besproken. Dat moest omdat het plan in juni ter beoordeling naar de minister werd gestuurd. Die vond het geen probleem dat er een nieuwe school bij zou komen. Echter niet zomaar een school, een basisschool met een islamitische grondslag. Dit zorgde voor een tenenkrommend debat, argumenten werden er met de haren bijgesleept, enkel om de eigen achterban te plezieren.

Raadslid Alexander Vervoort voerde namens de SP het woord: Alexander_Vervoort“Met het huidige scholenaanbod is weinig mis, er zijn ruim voldoende basisscholen op dit moment binnen de gemeente. Kinderen van elke culturele en religieuze achtergrond zijn welkom op de huidige scholen. Als er behoefte aan is wordt er op bijzondere (christelijke) scholen zelfs tijd vrijgemaakt speciaal voor kinderen met een ander (zoals islamitisch) geloof om hen apart religieus onderwijs te bieden.”

Desondanks wil een scholenstichting voor islamitisch onderwijs uit Eindhoven in Venlo een nieuwe (islamitische) school beginnen. Vervoort: “Op zich niks op tegen ware het niet dat het voor nu en om bovenstaande redenen weinig toevoegt. Daarnaast is het de vraag of deze nieuwe school op lange termijn kan blijven voldoen aan het benodigde minimum aantal leerlingen. Het draagvlak daarvoor is onduidelijk.”

De Eindhovense stichting geeft aan dat de kwaliteit is gewaarborgd, bevoegde docenten geven les in het Nederlands, juf_schrijft_op_schoolbord het werkelijke godsdienstonderwijs bedraagt maar anderhalf uur per week. “Dat is daarmee niet anders dan op de huidige scholen voor bijzonder onderwijs in Venlo en geen argumenten dat er een islamitische school nodig zou zijn.”, aldus Vervoort.

Vervoort: “Ja zeggen tegen dit initiatief opent de deur voor meer initiatieven, voor meer nieuwe scholen, en dat heeft ongetwijfeld een negatief effect op het huidige scholenbestand en ook op de kritieke grens van het minimaal aantal leerlingen dat een school bestaansrecht geeft. Dit betoogde ik ook al tijdens het raadsdebat hierover afgelopen juni. ‘Leg het maar voor aan de minister’, zei ik toen, en dat is gebeurd.”

De staatssecretaris (VVD) ziet geen bezwaren en legt de bal terug bij de gemeenteraad. B&W vroeg de raad gisteren of ze wel of niet in beroep moet gaan tegen de uitspraak van het ministerie van onderwijs.
Vervoort: “Er is volgens B&W geen draagvlak, dat draagvlak is zelfs twijfelachtig, de problemen die het college ziet - en die ze ook in juni uitte - zijn niet weggenomen. meisje_in_klas Dus wat de SP betreft heeft het ministerie haar werk niet goed gedaan. We kunnen de lijn van het college dan ook steunen, teken bezwaar aan. Het gaat immers om kwaliteit, en de continuering daarvan, van het onderwijs in Venlo.”

“Daarnaast speelt mee dat wethouder Satijn (VVD) in juni de raad toezegde in gesprek te gaan met minderheden en de islamitische achterban om het werkelijke draagvlak te peilen en dat aan raad te rapporteren. Beide zaken zijn niet gebeurd. Op basis daarvan, bij gebrek aan de juiste informatie, kunnen we niet eens instemmen met een voorstel voor een nieuwe school, welke dan ook.”, stelt Vervoort.


CDA en PvdA wilden blijkbaar geen gedoe met hun achterban en steunden dus opmerkelijke genoeg geen bezwaar tegen dit voorstel. docent_gewaad_leest_voor De VVD doet alsof ze tegen deze school is enkel en alleen om te doen alsof ze nog rechtser is dan de PVV die in Venlo niet deelneemt aan de verkiezingen. Hoe dik kan iets er bovenop liggen?
De andere partijen wilden zo snel mogelijk van het dossier af. Te lastig en vooral wegkijken voor de werkelijkheid.

Voor de SP zijn scholen een plaats om te leren niet op basis van godsdienst maar op basis van het feit dat er een noodzaak is de jeugd te onderwijzen. Die moderniteit is in de bestuurspartijen niet geland of wordt weggedrukt om redenen van korte termijn winst bij komende verkiezingen.

Daarmee is een beroep van de baan en werd er ruim baan gegeven aan het oprichten van een islamitische school in Venlo, die dan per 1 augustus 2014 haar deuren moet openen.


De SP is geen voorstander van bijzonder onderwijs dat enkel dient voor de religieuze grondslag. Liefst zien we dat het speciaal hiervoor bestaande artikel 23 in de Grondwet verdwijnt. Dit artikel stamt uit 1848 en regelt de schoolstrijd_non_in_klas vrijheid van onderwijs. De laatste wijziging was in 1917, om de bittere Schoolstrijd te beëindigen werd toen vastgelegd dat het bijzonder onderwijs op gelijke voet recht heeft op financiële steun van de overheid als het openbaar onderwijs.

Vervoort: “Inmiddels is het 2013 en zitten we nog steeds opgescheept met een onderwijsartikel dat vooral om financiële en religieuze redenen misbruikt/gebruikt wordt. En dat zien we nu ook weer gebeuren.”
Partijen met een religieuze grondslag en met allochtone leden wensen niet te tornen aan het artikel en de mogelijkheden die het biedt. Vooral ingegeven om de eigen (allochtone) achterban niet voor het hoofd te stoten en de onderwijssubsidie voor de christelijke scholen veilig te stellen.
Andere partijen gebruiken dit weer om die partijen mee te kunnen slaan en/of tekeer te kunnen gaan tegen mensen met een andere cultuur/religie.

“Ontzettend vermoeiend zulk cliëntalisme.”, verzucht Vervoort; “De SP kijkt, los van opportunisme, waar het nu werkelijk om draait, namelijk het stichten van een nieuwe school. In de regio zijn in de afgelopen jaren dergelijke initiatieven voor nieuwe (openbare) scholen afgewezen omdat het huidige aanbod volstaat dus waarom dan nu dit initiatief wel door laten gaan? Enkel omdat er een religieus tintje aan zit? Dat zou kortzichtig en onzorgvuldig zijn.”

 

18-12-2013: Omroep Venlo: Geen beroep tegen islamitische school
18-12-2013: Dagblad de Limburger: Raad Venlo: geen bezwaar tegen islamitische school


27-06-2013: Wel of geen nieuwe scholen?
Doe mee en steun de SP. Nu is de tijd. Sluit je aan.

 

U bent hier