h

Tekortgeschoten bij Floriade

20 december 2013

Tekortgeschoten bij Floriade

kantoor Floriade
 Vorige week voerde de raad een debat over de Floriade en de gevolgen van het bestuurlijk gedrocht dat de politiek had gemaakt als het ging om het op afstand zetten van het bedrijf Floriade. De gevolgen zijn helder, miljoenenverlies dat gedekt moet worden door de diverse gemeenten. Woensdag viel het finale besluit. De wethouder had veel uit te leggen en kreeg forse kritiek.

 

Door Ton Heerschop, fractievoorzitter SP-Venlo

   

  Was de Floriade een mooie tentoonstelling, het leek een sprookje. Het heeft de regio in een positief licht gezet en het imago verbeterd. Ja, er is sprake van spin-off, zonder twijfel, hoeveel, dat weten we nu niet, voorlopige rapporten daarover hebben de nodige mitsen en maren.
  De afwikkeling van de Floriade liet een ander beeld zien. Bestuurders gingen rollebollend over straat, miljoenentekorten werden cosmetisch weggewerkt via een broekzak/vestzak-methode, weer een Floriade die met verlies afsluit.

  En welke gevolgen hebben we nog meer gezien? Wethouders die mouwenopstropen geen of nauwelijks konden of durfden doorpakken richting de commissarissen en directie van de Floriade-BV. Wethouders die wel informatie hadden maar deze met vertraging deelden met de gemeenteraden. Enzovoorts… Allemaal het gevolg van de politieke keuzes die gemaakt zijn in de aansturing van diezelfde Floriade. Geen excuus om te gebruiken als het om de verantwoording aan de raden gaat.

  Voor de SP-fractie is het rapport het bewijs van het gelijk van de kritiek die wij steeds gehad hebben om de structuur waarop organisatie van de Floriade is aangevlogen. De antwoorden vorige week van het college van B&W in deze zijn een bevestiging van diezelfde kritiek.
  Stephan Satijn Had wethouder Stephan Satijn (VVD) steviger in dit dossier moeten staan, het antwoord is ja. Had hij meer informatie naar de raad moeten sturen toen deze daar om vroeg, het antwoord is dat hij dat waarschijnlijk niet kon vanwege het feit dat hij niet stevig in het dossier stond. En ja, dat is laakbaar.
  De directie en commissarissen hadden nauwelijks weerwoord van de wethouders zo lijkt het. Sterker, de wethouders lieten zich weg bluffen.

  Verantwoordelijk wethouder Satijn had dus heel wat uit te leggen. Gelukkig nam hij woensdag in de raad een minder arrogante houding aan en maakte zelfs excuses. Dat mocht ook wel want hij lag zwaar onder vuur, de harde kritiek betrof ook zijn functioneren.

  Directie en commissarissen hadden een blanco cheque als het ging om eventuele tekorten en de vraag is in hoeverre de wethouders, beter gezegd aandeelhouder, controle konden uitoefenen? Dat moet nader onderzocht worden, immers de commissarissen hebben nauwelijks met de onderzoekscommissie gesproken.

  Het liefst zag de SP een raadsenquête over de gehele gang van zaken. onderzoekscommissie Vooral om de directie en raden van commissarissen ter verantwoording te roepen. Onderzoek en hulp van de griffie wees echter uit dat deze mogelijkheid niet zou bestaan omdat de Floriade letterlijk te ver op afstand stond.
  Bij de inrichting hebben de gemeenteraden dus gekozen voor het met miljoenen belastinggeld zover op afstand zetten van de Floriade dat ze zelf oncontroleerbaar was. Niet alleen de wethouders valt dus iets te verwijten maar ook de raadsleden die in het verleden hebben ingestemd met de constructie.

  Het Floriadesprookje is uit, de politiek heeft er achteraf gezien een puinhoop van gemaakt. Directie en commissarissen konden spelletjes spelen met machteloze wethouders en er was een nieuwe doortastende burgemeester voor nodig om openheid van zaken te geven.

  De politieke vraag waar we mee blijven zitten is of de floriade_logo wethouder iets te verwijten valt in dit dossier, of was het een erfenis? Aanvullend onderzoek hiernaar is verstandig mede omdat de onderzoekscommissie niet alle vragen heeft meegenomen en niet alle verantwoordelijken heeft bevraagd.

  Besloten is om ook alle publiek-private samenwerkingsverbanden van de gemeente Venlo in kaart te brengen en daarbij te kijken hoe die zijn ontstaan en hoe de financiële verhoudingen zijn, en deze samenwerkingsverbanden toetsen aan de conclusies en aanbevelingen uit het Floriaderapport en waar nodig aan te passen.

  Dit om te weten of er nog meer problemen op de loer liggen en om in de toekomst niet dezelfde fouten te maken als bij de Floriade.

  Achterom kijken en vooruit kijken, leren van gemaakte fouten, verantwoording nemen. Misschien ook een tip aan de partijen om de kritiek van de SP voortaan meer serieus te nemen, dat had ons allen een hoop ellende bespaard.

   
  Lees ook:

  U bent hier