h

Is het bij B&W: Iedereen is gelijk maar sommigen zijn iets meer gelijk?

2 november 2013

Is het bij B&W: Iedereen is gelijk maar sommigen zijn iets meer gelijk?

Visie Stedelijk Centrum gebiedskaart We vernamen uit de media dat het gemeentebestuur positief staat tegenover diverse bedrijven en hun initiatieven voor nieuwe commerciële vrijetijdsbestedingen in het buitengebied terwijl er tegelijk geen bioscoop mag komen. Gezien de Visie Stedelijk Centrum en ook de discussie rondom Taurus in de raadsvergadering op 30 oktober jl., roept de positieve houding van het college vragen op. Is de Visie wel/niet in beton gegoten en krijgen sommige bedrijven wel/geen mee/tegenwerking? De SP is het gehannes met visie door B&W moe en vraagt maar weer eens om opheldering.

Diverse mediaberichten duiden er op dat het college van B&W positief staat tegenover de ontwikkeling van een zogenaamde Adventure Tower op de locatie van de voormalige watertoren van Tegelen. watertoren_tegelen Het is het geen klein project met horeca, een ‘Bed and Breakfast’, vergaderfaciliteiten, mogelijkheden voor klimsport, kampeerplaatsen en lasergamen.
Op zich een mooi initiatief van Rendiz om toerisme en recreatie te versterken, zeker gezien ze er mensen met een beperking werkervaring willen laten opdoen.

Maar we zien naast die Adventure Tower nog diverse uitbreidingen en nieuwe initiatieven ontstaan zoals Shelter 59 in Venlo-noord, indoor speelhal Action Dome in Lomm, indoor paintball in Blerick en Avontuur in Arcen.
Ook die nieuwe mogelijkheden zijn op zich prijzenswaardig. Echter komen die niet in het ‘stedelijk centrum’ en ze zijn mogelijk strijdig met de Visie Stedelijk Centrum. De SP wil duidelijkheid hoe we dit nu moeten zien want het lijkt alsof die Visie willekeurig wordt toegepast.

In de Visie Stedelijk Centrum staat duidelijk dat de strategie is om een compact centrum te realiseren omdat van daaruit onder meer de verblijfsduur in de binnenstad kan worden verlengd (letterlijk is de volgorde: inpasbaar in binnenstad, kazernekwartier Visie Stedelijk Centrum overzichtskaart compact centrum of Maaswaard en daarna pas elders).
Het is onduidelijk hoe de plannen rondom de diverse nieuwe initiatieven (zoals bovenstaand opgesomd) zich nu verhouden met deze Visie.

Hebben we hier te maken met een flexibele keuze voor regionale voorzieningen ten aanzien van recreatie in het buitengebied of is sprake van zwabberbeleid?
We merken namelijk steeds vaker dat het college van B&W de ‘markt’ duidelijk haar gang laat gaan maar in het ene geval zien we B&W wél nadrukkelijk sturend optreden en in het andere geval niet en krijgen ondernemingen (financieel en ruimtelijk) voordeel.

Goed voorbeeld is de ‘bioscoopkwestie’ en dat bleek opnieuw in de raadsvergadering van 30 oktober die handelde over de langslepende discussie over de plannen in Velden, bij Taurus. De Visie lijkt heilig en daarmee in beton gegoten terwijl er kennelijk net zo makkelijk vanaf geweken wordt wanneer dat B&W (en vooral de VVD) goed uitkomt.
Taurus B&W geeft namelijk mogelijkheden tot de bouw van een bioscoop op de Picardie en het Kazerneterrein in Venlo maar in Velden voelt een ondernemer juist structureel tegenwerking.
Het bedrijf Taurus wil flink uitbreiden, ook met een bioscoop, de plannen daarvoor werden in 2009 goedgekeurd maar de Visie Stedelijk Centrum (uit 2012) staat de uitbreiding ineens in de weg.
Zwabberbeleid of spelen er andere belangen of afspraken mee die we niet kennen?

De ‘positieve houding’ van B&W voor de ontwikkelingen bij de watertoren in Tegelen roepen dan ook vragen op.
Direct in de omgeving van de watertoren ligt speeltuin Klein Zwitserland en het klimpark Fun Forest waar al jaren vergelijkbare klimsport- en recreatiemogelijkheden zijn.
Concurrentie is niet slecht maar enkele bedrijven op een steenworp afstand van elkaar die mikken op dezelfde bezoeker, maakt het ook voor die bedrijven niet makkelijker ondernemen. De gemeente kan daarin sturend optreden maar doet dat hierin niet, en op andere plekken weer nadrukkelijk wel. Voor ondernemingen is dat geen betrouwbare overheid en roept het vooral onzekerheid op.

Ook maakt de SP zich zorgen om een geheel ander punt. De mogelijk nieuwe ontwikkeling bij de watertoren voegt verkeer toe op de meest gebruikte toegangsweg namelijk de Kaldenkerkerweg in Tegelen. Kalderkerkerweg De SP heeft al eerder gewaarschuwd voor negatieve ontwikkelingen op deze weg door de A73 en A74, en gevraagd om passende maatregelen om de verkeersoverlast tegen te gaan en de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarop kregen we van B&W een negatieve reactie. We hebben B&W nu opnieuw gevraagd om bij de ontwikkelingen en in de beoordeling van de plannen, aanvullende maatregelen te nemen ter ontlasting van de verkeersdruk en het waarborgen van de veiligheid van vooral fietsers.

Nogmaals, niets ten nadele van de vele initiatieven en nieuwe ontwikkelingen. Die zijn bewonderenswaardig. Het gaat ons om de opstelling van de gemeente die kennelijk een visie gebruikt/misbruikt wanneer het haar goeddunkt. Daarover willen we opheldering zodat ook ondernemers weten wat ze aan dit gemeentebestuur hebben.


De raadsvragen aan het college van B&W Venlo leest u hier (PDF-link).

Lees ook:

U bent hier