h

Denk mee over het SP-programma

9 oktober 2013

Denk mee over het SP-programma

wordcloud_sp Op de ledenvergadering van 3 oktober jl. is de eerste aanzet tot ons verkiezingsprogramma besproken. We willen dit programma met de leden verder uitwerken en vormgeven. Daarvoor organiseren we de komende 7 weken elke vrijdagavond een bijeenkomst.

Van 11 oktober tot 22 november willen we overleggen en discussiëren over de standpunten en programmapunten. Dit doen we per thema. Gezien de grote hoeveelheid aan onderwerpen zijn thema’s geclusterd die raakvlakken met elkaar hebben, ook om dubbelingen te voorkomen.

Het verkiezingsprogramma uit 2009 is een goede basis maar ook alweer verouderd en zeker verk.progr.metnieuwvertrouwen niet meer volledig. We willen namelijk als SP een goed programma maken dat op elk onderwerp volledig en realistisch is.
De mensen die er het meeste vanaf weten (jij?) vragen we om met ons mee te denken.

Meld je hiervoor aan bij Ton Heerschop: 06-20311683 of e-mail: ton.heerschop@gmail.com
Je krijgt van hem voorafgaande aan elke bijeenkomst het hoofdstuk uit het bijgewerkte conceptprogramma alvast toegestuurd.
Of stuur hem een e-mail met je ideeën en voorstellen.

Lijsttrekker Ton Heerschop: “We nodigen ieder lid, sympathisant Ton-Heerschop en SP-stemmer uit om mee te denken en mee te schrijven, des te meer mensen zich buigen over het programma des te beter wordt het! Daarnaast nodigen we in het bijzonder die mensen uit die vanuit hun kennis, opleiding, vak/werkgebied, specialisme, hobby of anderszins meer weten van de te bespreken thema’s.
Misschien ken je ook wel specialisten die we zeker eens moeten raadplegen of uitnodigen mee te denken; geef ook dat alsjeblieft bij ons aan.”

Op deze avonden worden de volgende onderwerpen besproken:

  • 11 oktober: Natuur, milieu, toerisme, recreatie, kunst en cultuur.
  • 18 oktober: Onderwijs, economie/ bedrijvigheid, financiën.
  • 25 oktober: Burgers en bestuur, veiligheid.
  • 01 november: Zorg, welzijn, sport/spel.
  • 08 november: Werk en inkomen, integratie, armoedebeleid.
  • 15 november: Ruimtelijke ordening, woonbeleid/volkshuisvesting, verkeer/vervoer.
  • 22 november: Gehele programma nog eens doorlopen, punten op de i zetten.

Hiermee zouden we voor december het programma op orde kunnen hebben. In januari kan dan de presentatie volgen op de ledenvergadering. Na het akkoord daarvan volgt de publicatie en persconferentie door de lijsttrekker.

Aanstaande vrijdagavond is de eerste bijeenkomst. Alle momenten yyy vinden plaats in de fractiekamer van de SP aan de Prinsessesingel 30 te Venlo (stadskantoor), aanvang steeds om 20:00 uur. Aangezien het gebouw normaal gesloten is ’s avonds, dien je de toegangsdeur aan de achterzijde van het gebouw te gebruiken, aan de kant van de stadsbrug.

Doe mee, denk mee, help mee.
Heerschop: “We willen ieder idee of standpunt van jou horen/lezen om te komen tot een keigoed verkiezingsprogramma waarmee we bij de gemeenteraadsverkiezingen (op 19 maart 2014) kunnen laten zien welke visie en koers de SP voor Venlo heeft.
Mogen we op je steun rekenen?” 

U bent hier