h

Gemeente kijkt weer weg: winkelgebieden kleine kernen de dupe

3 mei 2013

Gemeente kijkt weer weg: winkelgebieden kleine kernen de dupe

Kerkstraat In december en januari deed de SP onderzoek naar de leefbaarheid op de Kerkstraat in Tegelen. De wethouder weigerde echter het rapport hierover in de Kerkstraat in ontvangst te nemen, het moest maar op zijn kantoor. Niet dus! Op eerder gestelde raadsvragen reageerde B&W deze week zo afhoudend dat ze om actie en nieuwe vragen roepen.

Het agenderen van zowel rapport als raadsvragen voor de raadsvergadering van april ging niet door omdat het presidium (de agendacommissie voor de gemeenteraad) het onderwerp niet wenste te agenderen.
Burgemeester Scholten begreep onze ergernis en bood aan om dan zelf te reageren op het betreffende rapport. Dit zodat wij dan weer deze officiële reactie van het college van B&W (alsnog) kunnen agenderen, en vervolgens de gemeenteraad zich eindelijk eens uitspreekt over de problemen in de winkelkernen van onder meer Tegelen en Blerick. We wachten trouwens nog steeds op Scholtens’ reactie...

Nu, zo ongeveer een maand later komt het college in haar beantwoording op de raadsvragen met een kennelijk arrogante publiek_Kerkstraat reactie richting de gemeenteraad: “Het college ziet geen rol voor zich weggelegd en zet niet in op de kleinere winkelgebieden, alleen op de stad. Het is de markt die bepaalt, het college wenst daar geen sturende rol in te hebben.” Dus daar waar de belastingbetaler in de stad Venlo woont, krijgt hij dubbel waar voor zijn belastinggeld terwijl die in de kleinere kernen het maar moeten uitzoeken. Een vreemde houding.

Daarnaast klopt die redenering niet want de gemeente is wel degelijk al sturend aanwezig. B&W bepaalde welke winkels op de Maasboulevard mochten komen; wel een bioscoop in het centrum maar niet in Velden; wel een bepaalde bouwmarkt popupstore bij Tref in Venlo en andere bouwmarkten werd de deur gewezen. Tevens komt ditzelfde college met ‘pop-up winkels’ en aangeklede etalages in de binnenstad maar laat dergelijke initiatieven in Tegelen en Blerick niet plaatsvinden.

In haar reactie stelt B&W ook dat er te veel vierkante meter winkel in Tegelen is terwijl B&W onlangs toestond dat er op de Kerkstraat tientallen vierkante meters mochten worden bijgebouwd (waardoor vier winkels leeg kwamen te staan) en mochten er twee woontorens worden gebouwd met op de begane grond horeca en winkels. Hoe dubbel kan een tong spreken?

Voor de SP opnieuw reden om stevig aan de bel te trekken en weer een flinke brief met vragen naar B&W te sturen. Maar niet alleen dat, ook in actie te komen en te onderzoeken hoe de mensen naast Tegelen er in Blerick over denken. Het college van PvdA, VVD en CDA mag dan wegkijken bij de belangen van de ondernemers en bezoekers in de kleinere kernen, de SP kijkt niet weg maar vooruit naar welke mogelijkheden en alternatieven er zijn.

wctegelen

In ons rapport kwamen we al met 8 concrete aanbevelingen voor het winkelgebied in Tegelen. Die wil B&W vooralsnog onder in een stoffige lade schuiven maar zo makkelijk komen ze er niet mee weg.

De schaal van de toekomst is de buurt en daar horen kleine woonkernen zeker bij. Die moet je juist omarmen niet de ogen voor sluiten, wat de huidige Venlose coalitie niet wil of kan begrijpen. Opnieuw zullen we samen met andere fracties optrekken om het geluid van de andere winkelgebieden te laten horen.
Ook uw ideeën zijn welkom, stuur ze hier in.


* De raadsvragen aan het college van B&W Venlo leest u hier (PDF-link).
* 27 Juni ontvingen we het antwoord van B&W. Lees dat hier (PDF-link).


Doe mee en steun de SP. Nu is de tijd. Sluit je aan.
07-03-2013: SP presenteert resultaten onderzoek leefbaarheid en ondernemersklimaat Kerkstraat Tegelen

U bent hier