h

Zorgen over nieuwe ontslaggolf bij Océ, SP stuurt bestuur open brief

20 maart 2013

Zorgen over nieuwe ontslaggolf bij Océ, SP stuurt bestuur open brief

Oce_logo De SP-Venlo heeft vandaag in een open brief aan Anton Schaaf, bestuursvoorzitter van Océ, afwijzend gereageerd op de aankondiging van het verdwijnen van 300 arbeidsplaatsen. In de afgelopen jaren zijn bij Océ in Venlo ruim 1300 banen verdwenen, zowel vaste banen als ingehuurd personeel. Het bericht dat er bij opnieuw ontslagen te betreuren zijn dwingt ons een brief te schrijven met een uiteenzetting van onze zorgen.

Raadslid Alexander Vervoort: “Dat een bedrijf in financiële problemen zoekt naar oplossingen Alexander_Vervoort is logisch maar door iedere keer opnieuw daarbij als eerste het instrument van personeelsreductie te hanteren gaat ons te ver, te meer omdat er andere mogelijkheden zijn om kosten te besparen. We hebben geen goed zicht in hoeverre Océ zulke alternatieven bekijkt of heeft afgewogen, wel hebben we het bedrijf in 2009 en 2011 al eens gewezen (ook via een open brief) op haar riante beloningsbeleid van haar topmensen. We hebben de heer Schaaf nadrukkelijk uitgenodigd om een reactie te geven op onze open brief en daarbij meer uitleg gevraagd bij nut en noodzaak van de gisteren aangekondigde ontslagen.”

Onze open brief is tevens een moreel en politiek appèl op het lokale bestuur, zowel raadsfracties als B&W, om alles op alles te zetten om in deze crisistijd Venlo economisch Oce_printer aantrekkelijk te maken en houden maar vooral om te zorgen dat werkgelegenheid voor de regio Venlo behouden blijft. Vervoort: “Want Océ is niet het enige bedrijf in moeilijkheden en waar (reeds) ontslagen te betreuren zijn. De politiek moet hierin niet de schouders ophalen maar voor zichzelf een rol zien en die rol als speerpunt oppakken.”


De open brief aan Anton Schaaf van Océ kunt u hier lezen (PDF-link). Nota bene: in de brief staat een verkeerde aanhef en adressering, de brief is wel bij de juiste persoon bezorgd.


18-04-2011: SP boycot Van der Grinten Lezing van Océ
21-08-2010: Océ geeft het goede voorbeeld
16-11-2009: Wat is de toekomst van Océ?

U bent hier