h

Het einde van de Nederlandse chauffeur?

24 oktober 2012

Het einde van de Nederlandse chauffeur?

actie_FNV_Brussel In Brussel liggen plannen klaar om de binnenlandse markt voor wegvervoer verder te liberaliseren. De plannen geven de Nederlandse markt volledig vrij voor vervoerders uit andere EU-landen. Dit zou de doodsteek kunnen betekenen voor Nederlandse transportbedrijven en vrachtwagenchauffeurs die het nu al moeilijk genoeg hebben.

 Opinie door Ton Heerschop, SP-raadslid in Venlo 

   

  Daar waar de Nederlandse vrachtwagenchauffeur goede opleiding geniet, met een modern wagenpark op de weg zit en duizenden euro’s aan diploma’s en certificering uit geeft, geldt dit blijkbaar in de rest van Europa onvoldoende of niet, concluderen de vakbonden.
  De situatie bij (vooral) Oost-Europese collega- vrachtwagenchauffeurs is echt anders, zij mogen met de nieuwe regels nog verder de concurrentie aan gaan. Wat nu al vooral een ongelijke strijd op loon en arbeidsvoorwaarden is.

  De Europese Commissie stelt dan wel dat gelijk werk gelijke beloning moet hebben maar in de praktijk wordt daarop nauwelijks gecontroleerd. Ook gaat dat niet op voor bijvoorbeeld pensioen- en sociale regelingen. Daarmee wordt het verschil soms 20 tot 30 procent.

  Demonstrerende_truckersOp 9 oktober demonstreerden 500 vrachtwagenchauffeurs voor de tweede keer in een maand bij het Europees Parlement in Brussel.
   

  Zeker in de diepe crisis waar Europa nu in zit zal nog sneller voor een goedkoper, minder gekwalificeerd en ook onveiliger alternatief worden gekozen. In de transportsector is dat al enkele jaren duidelijk zichtbaar, het lijkt mij dat dit niet verder door slaat.
  Beleidsmakers zijn echter van mening dat de kwaliteit van de Nederlandse chauffeur die 20 tot 30 procent verschil wel zal compenseren en het loslaten van regels niet zal leiden tot hogere werkloosheid, faillissementen en ongelijke concurrentie op prijs, kwaliteit en deskundigheid.
  Falende marktwerking op het spoor, de zorg, energiemarkt en de bankenwereld laat helaas zien dat handhaving nu niet het sterkste punt is van onze overheid. Zelfregulering kwam nooit van de grond, een verder geloof in liberalisering is een geloof in een utopie. Dan liever insteken op behoud van het goede en zekerheid.

  trucks_spandoek_achterop

  Na de postbode en de loonwerker dreigt door deze vergaande liberalisering wederom een stuk vakwerk door opgeleide specialisten uit Nederland te verdwijnen. Dat zal voor Limburg en met name Venlo betekenen dat de overheidskas nog verder onder druk komt te staan door toename van uitkeringen. Op deze manier eet het neoliberale beleid en vrije marktdenken haar eigen samenleving op tot het moment dat de economie in het westen geheel tot stilstand is gekomen.

  Reden genoeg om nu de strijd aan te gaan voor het behoud van het vak van vrachtwagenchauffeur in Nederland. Venlo zou als logistiek knooppunt hierin het voortouw moeten nemen, maar of het gemeentebestuur met haar neoliberale koers dit initiatief durft te pakken is twijfelachtig.
  Juist Venlo zou moeten laten zien dat ze het goederenvervoer niet uitleveren aan ongezonde concurrentiedrift Trucks_snelweg_Venlo die altijd in het nadeel is van de Nederlandse chauffeur. Juist Venlo zou daarom moeten opkomen voor de transportbelangen en samen met vakbonden, politiek en (werkgevers)organisaties haar tanden laten zien aan Brussel en Den Haag dat verdere liberalisering van de transportmarkt onwenselijk is.
  Hopelijk begrijpt Venlo de noodzaak en komt ze in actie. Zo niet dan dwingen we haar daartoe, een motie met deze strekking ligt klaar. Opkomen voor de belangen van de chauffeur is immers ook opkomen voor het eigen economische belang en de concurrentiepositie.

   

  Lees ook:

  U bent hier