h

Motie zorgonderwijs aangenomen

29 november 2012

Motie zorgonderwijs aangenomen

collegezaal Precies een jaar geleden opperde de SP het idee om meer gebruik te maken van de mogelijkheden die zich voordoen voor zorgopleidingen in Venlo. Tegenover de Hogeschool ligt een topklinisch ziekenhuis maar van verbinding is geen sprake. Tot vandaag heeft B&W weinig gedaan met ons idee dus werd gisteren een motie ingediend om het aan te jagen.

Met de motie kreeg het college van B&W de opdracht om te onderzoeken of zorgonderwijs op HBO-niveau in Venlo mogelijk is. De raad heeft B&W opgeroepen te gaan overleggen met Fontys en regionale viecurie zorginstellingen als VieCuri en de Zorggroep, om HBO-opleidingen in de verzorgende sector toe te voegen aan het onderwijsaanbod om daarmee te zorgen voor een doorlopende leerlijn in Venlo van VMBO, MBO en HBO.
B&W moet de raad vóór de zomer van 2013 melden wat de uitkomst is van het overleg en de vorderingen voor een breder onderwijsaanbod.

Als mede indiener van de motie heeft de SP de raad en het college in de raadsvergadering gisterenavond een nadere duiding gegeven bij deze motie, waarom het aangenomen dient te worden maar ook waarom dat via een motie moet en de vraag wat het college tot nu heeft gedaan.

Want iets meer dan een jaar geleden (op 8-11-2011), bij het raadsberaad over 'bruisende studentenstad' Fontys bij Fontys, opperde de SP de koppeling tussen onderwijs en de aanwezigheid van de hoofdlocatie van een topklinisch opleidingsziekenhuis in Venlo te benutten en uit te bouwen, gebruik te maken van die kans.
SP-raadslid Alexander Vervoort: “Iedereen was toen enthousiast, de wethouder kwam na afloop nog extra informatie en contactgegevens opvragen, toegezegd werd om onder meer nader uit te zoeken hoe deze koppeling verder (en meer) benut kan worden.”

Vervoort: “Bij navraag eerder dit jaar meldde het college de SP dat B&W nog “in overleg en 'nadenkfase' zit”. Wat er nu concreet is gedaan bleef onduidelijk.” Gisterenavond zei de wethouder daarop dat hij enkele gesprekken heeft gehad, ook met de directie van het ziekenhuis
Venlo heeft, naast MBO, ook al bepaalde HBO-zorgopleidingen in Venlo maar deze motie kan het hele verhaal nieuw leven inblazen en het college verder aansporen om kansen te benutten die voor het oprapen liggen maar nu na een jaar nog niet benut zijn, althans die indruk heeft de SP tot nu.

Vervoort: “De zorg is één van de weinige sectoren met en constante grote hoeveelheid vacatures, verkeersbord en dat zal alleen maar toenemen, onder meer door de vergrijzing. Venlo is een spil in de regio op het gebied van zorgonderwijs maar kan dat nog meer worden wanneer er aansluiting plaatsvindt met meer HBO-studies. Reden voor de SP om deze motie mee in te dienen en het college aan te sporen nu echt werk te maken en dat enthousiasme van een jaar geleden op te laten bloeien.”

U bent hier