h

Volgens Venlo passen paarden niet in het ‘natuurdoeltype’, kleiafgraving wel...

29 september 2012

Volgens Venlo passen paarden niet in het ‘natuurdoeltype’, kleiafgraving wel...

Paarden Iedereen zal het met ons eens zijn dat paarden tot de fauna behoren en dus een deel van de natuur zijn. Grondafgraving daarentegen is industrie. Volgens B&W past echter het houden van paarden aan de bosrand in Tegelen niet in haar ‘natuurdoeltype’ maar de afgravingen wel. Wat de gemeente hieronder verstaat en waarom de paarden weg moeten blijft vaag maar we geven ze graag nog een kans om het uit te leggen.

Direct aan de bosrand van de wijk Op de Heide in Tegelen, aan de Ravensheideweg, ligt een weide met enkele paarden. De eigenaar zit daar al jaren met zijn paarden die hij als hobby houdt. Veel mensen wandelen maar al te graag langs de dieren en genieten van dit stukje bos. Zeker omdat niet veel verder de afgravingen van klei en zandwinning letterlijk een krater in het mooie bos slaan.
Maar de paarden passen niet in de plannen van de gemeente: “De weide zou te eenzijdig worden en niet passen in het bos”. De eigenaar heeft te horen gekregen dat hij weg moet met zijn paarden. Reden voor de SP, Venlokaal en Realisten82 om eind mei vragen te stellen aan het college van B&W.

Deze week kregen we dan eindelijk antwoord op onze vragen. Volgens de SP is het ronduit bizar dat wel kleiwinning is toegestaan maar het hobbymatig houden van paarden blijkbaar niet kan en vlug weg moet op die plek. zandwinning-Tegelen Maar volgens de gemeente is de situatie onvergelijkbaar: “De kleiwinning is tijdelijk en de paarden passen niet in het natuurdoeltype”. Dus volgens B&W is deze nu al jarenlange afgraving “tijdelijk” en passen zware vrachtwagens en een enorme krater in een bosgebied prima in het ‘natuurdoeltype’ maar twee grazende paarden passen niet! Wie het begrijpt mag het zeggen.

Voor de beantwoording van de vraag wat het afbreukrisico is als de paarden blijven staan heeft het bestuur van Venlo wel een heel A4tje nodig. Als je zoveel tekst nodig hebt om een antwoord op een dergelijke eenvoudige vraag te geven dan deugt je verhaal niet volgens de SP.
Op zich is de hele beantwoording vaag, onduidelijk en roept het meer vragen op. paarden Stichting Wijkraad Op de Heide hebben we geïnformeerd over de antwoorden en ze stelde meteen een publieksactie voor. Immers is de wijkraad voor het behoud van de paarden, net als de wijkbewoners die aangeven veel plezier te vinden in de grazende paarden.

Vooralsnog willen we B&W nog een kans geven. Woensdag 3 oktober stellen we mondelinge aanvullende vragen, misschien dat er dan directe en duidelijkere antwoorden volgen en een toezegging dat de paarden mogen blijven. Zo niet dan is het tijd om in actie te komen. Samen met de wijk en de eigenaar van de dieren wil de SP zich sterk maken voor het behoud van deze locatie voor recreatief gebruik met als doel het houden van paarden.

25-05-2012: Paardenhouderij toegevoegde waarde maar waarom moet het dan verdwijnen?

U bent hier