h

'A' zeggen en 'B' doen? Hier is de flip flop top

25 februari 2011

'A' zeggen en 'B' doen? Hier is de flip flop top

flip flop Er wordt deze verkiezingscampagne heel wat gedraaid. Partijen die de afgelopen jaren bijvoorbeeld tegen beter openbaar vervoer, een gezond platteland en kleine gemeenten waren, draaien vlak voor de verkiezingen ineens 180 graden bij.

Thijs Coppus "Erg mooi dat de SP vlak voor de verkiezingen op tal van terreinen gelijk krijgt. Maar toch vrees ik dat alle mooie praatjes niet veel om het lijf hebben en maar tot 2 maart houdbaar zijn. Het is daarom veel verstandiger om op een partij te stemmen die niet alleen veel zegt, maar ook daadwerkelijk aan de slag gaat." Aldus SP-lijsttrekker Thijs Coppus.

Een overzicht van de belangrijkste flipflops:

In november stemde de PvdA tegen een SP voorstel voor gratis openbaar vervoer voor Mbo’ers. Vier dagen later, bij het invullen van het kieskompas was de PvdA toch voor. Landelijk is de partij inmiddels tegen de marktwerking in het openbaar vervoer. Limburgs lijsttrekker Bert Kersten is voor.

Net als de PvdA stemde ook het CDA in november nog tegen een voorstel voor gratis openbaar vervoer voor Mbo’ers. Inmiddels is het CDA 180 graden gedraaid en is de partij toch voor.

De VVD was de afgelopen jaren voor het verhogen van de provinciale opcenten (het Limburgs deel van de wegenbelasting). Tijdens de verkiezingscampagne is de VVD tegen verhoging omdat het ten koste van de koopkracht gaat. Een argument dat voor de VVD alleen in verkiezingstijd telt.

De VVD stelt dat er onder hun beleid geen belastingverlagingen waren en pocht met wat ze daarmee de afgelopen vier jaren in Venlo zou hebben bereikt. Ze zeggen daar niet bij dat dit komt doordat ze in Venlo de OZB zelf niet hebben verhoogd maar werd deze wel 6,5% hoger door de inflatiecorrectie. Daarnaast zijn alle overige gemeentelijke belastingen en leges wel verhoogd. Van lastenverlichting is dus geen sprake...

Afgelopen periode was de VVD in Limburg groot voorstander van de herindeling in de kop van Noord-Limburg. Totdat lijsttrekker Mark Verheijen met de mensen in Gennep, Bergen en Mook en Middelaar ging praten. Blijkbaar heeft de VVD de afgelopen jaren niet met de inwoners van Limburg gesproken, want na één bezoek aan Noord-Limburg draaide de VVD helemaal bij.

In haar verkiezingsprogramma schrijft de PvdA dat ze beperkingen op wil leggen aan megastallen. Toch stemde de partij in 2009 tegen een burgerinitiatief tegen megastallen, stemde de PvdA in november 2010 tegen een SP voorstel om de bouw van megastallen te beperken en stemde de partij op 11 februari tegen een voorstel van de SP dat beperkingen op wil leggen aan de grootte van stallen in Limburg. Da's vreemd...

Ook de PVV praat de Limburgers naar de mond als het om megastallen gaat. Kamerlid Roland van Vliet (nummer 2 van de PVV in Limburg) was in de Tweede Kamer tegen een verbod op megastallen. In de provincie is hij voor een dergelijk verbod.

CDA en PvdA stemden in 2009 tegen een SP-voorstel om instellingen waarvan bestuurders meer dan de Balkenendenorm (salaris premier) verdienen, niet meer in aanmerking te laten komen voor subsidie. Afgelopen maanden twitterden CDA-Statenlid Joey Gommans en PvdA-kandidaat Jasper Kuntzelaers dat een dergelijk plan toch eigenlijk wel een erg goed idee is...

De PvdA zegt dat ze zich fel gaat verzetten tegen de bezuinigingen van het rechtse kabinet op de natuurontwikkeling. Daarnaast zegt de partij te willen investeren in nieuwe Limburgse natuur. Toch stemde de PvdA op 11 februari tegen een voorstel om de Limburgse plannen voor natuurontwikkeling – ondanks de korting van het kabinet – door te laten gaan.


Coppus: "Sommigen partijen maken het zo wel erg bont, en draaien de kiezer een loer. Thijs Coppus Eigenlijk kunn je stellen dat die partijen de kiezer niet serieus nemen. Het is dan ook niet ondenkbaar dat deze partijen de dag na de verkiezingen alweer van standpunt wisselen. De SP is altijd consequent geweest; we doen wat we zeggen want afspraak is afpraak. Ons verkiezingsprogramma is het enige dat is doorgerekend door het Centraal Planbureau, daarmee is het financieel uitvoerbaar zonder dat het de burgers extra geld kost."

Coppus: "Wij willen af van de arrogantie, dat gedraai en de machtspolitiek in Maastricht. Iedereen heeft kunnen zien dat juist die dingen de afgelopen jaren alleen maar erger zijn geworden. De behoefte aan een sterke SP is daarom groter dan ooit!"

Filmpje: 'Rutte's gebroken beloftes' (1.20 minuten)
16-02-2011: Wetenschappelijk bureau SP presenteert: 'De gebroken beloften van Geert Wilders'
20-01-2011: Tijd voor een frisse lucht coalitie
06-11-2010: Twee SP'ers uit Venlo op kandidatenlijst Provinciale Statenverkiezingen

U bent hier