h

Een betere landbouw begint in de regio

3 december 2010

Een betere landbouw begint in de regio

dijkerheide Op 13 december wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd over een alternatief landbouwbeleid op lokaal niveau. Van groot belang nu de regio geconfronteerd wordt met de mega varkens- en kippenbedrijven en mega tuinbouwkassen. Deze ontwikkeling zullen consequenties hebben voor de leefbaarheid in de regio.

De bestaanszekerheid van boeren loopt gevaar en daarmee ook de beschikbaarheid van eerlijk, duurzaam en gezond voedsel. De gemeenten zijn hard toe aan een nieuw regionaal landbouwbeleid. Op 13 december geven prominenten een voorzet in het gemeentehuis van Horst aan de Maas.

Professor Eric Smaling (Universiteit Twente en Wageningen), Professor Jan Douwe van der Ploeg (Universiteit Wageningen) en Geert-Jan van der Burgt (Louis Bolk Instituut) geven hun visie op de kansen van een landbouwbeleid dat gericht is op de productie van hoogstaand voedsel, dat geproduceerd wordt voor en door de regio. De avond wordt gepresenteerd door Jean van Hoof, journalist van L1.
Dit gebeurt tijdens een informatieavond, georganiseerd door de SP-werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg op maandag 13 december van half acht tot half elf.
De openbare bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van Horst aan de Maas (Wilhelminaplein 6 Horst). De toegang is gratis.

Waarom een nieuw landbouwbeleid?
In Nederland wordt volop gediscussieerd over de ontwikkeling van een nieuwe visie op een gezond, duurzaam, eerlijk en solidair voedsel- en landbouwbeleid. Cartoon satire op NGB Gezond, duurzaam en eerlijk voedsel begint met de bestaanszekerheid van boeren. En juist deze dreigt steeds meer gevaar te lopen. Het is de hoogste tijd alternatieve oplossingen te bieden aan boeren en tuinders in Nederland. En dus ook in de regio Venlo/Horst aan de Maas, een centrum van agrarische activiteiten.

Boeren hier en wereldwijd zijn de dupe van het geliberaliseerde landbouw- en voedselsysteem. Zij produceren onder de kostprijs en worden daardoor gedwongen hun bedrijf te vergroten. Deze schaalvergroting leidt tot druk op de omgeving, dierenwelzijn, aantasting van het milieu, overlast en risico’s voor de gezondheid van mensen in de omgeving.
Er is maar één manier deze ‘ratrace to the bottom’ te stoppen. Concurreer niet meer op prijs, maar op kwaliteit en richt de productie op de regio in plaats van op de wereldmarkt. Dus niet 'meer', maar 'beter'. Dit is goed voor boeren, omwonende burgers én voor de consumenten.

Informatieavond voor boeren, burgers en bestuurders
Om een voorzet te geven organiseert de werkgroep op maandag 13 december een informatieavond over de mogelijkheden van een nieuw landbouwbeleid in de regio. Behalve de drie wetenschappers presenteert Riky Schut-Hakvoort een analyse van de landbouw in Horst aan de Maas en gaat Paul Geurts in op de visie van de werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg.


Informatieavond over de mogelijkheden van een lokaal landbouw
Wanneer: Maandag 13 december 2010 van 19.30 tot 22.30 uur
Waar: Gemeentehuis in Horst (Wilhelminaplein 6)
Toegang: Gratis


29-01-2010: Conferentie gezondheidsrisico’s grootschalige intensieve veehouderij
21-12-2009: Zorgen megastallen ook voor megaziektegevallen?

U bent hier