h

Conferentie gezondheidsrisico’s grootschalige intensieve veehouderij

29 januari 2010

Conferentie gezondheidsrisico’s grootschalige intensieve veehouderij

dijkerheide Aanstaande maandag wordt een conferentie gehouden over gezondheidsrisico’s die ontstaan door de grootschalige intensieve bio-industrie. Volgens de SP is dit een uitgelezen kans om een goede beeldvorming te verkrijgen hoe gemeenten er in de toekomst uitzien en de gevolgen die dit met zich meebrengt voor ons leefmilieu.

Veel gemeenten ontwikkelen een 'visie' op hoe volgens hen het buitengebied 'vorm' gegeven moet worden. Denk hierbij aan de plannen voor megastallen met miljoenen kippen en honderdduizenden varkens en koeien vlakbij Grubbenvorst, Cartoon satire op NGB maar ook aan Klavertje Vier ten noorden van Blerick waar intensieve landbouw en veeteelt samen moet gaan met andere industrie. Met veel protest ging vorig jaar de bouw van een distributiebedrijf in landbouwgebied de Meer, tussen de gemeenten Roermond en Roerdalen, niet door.
Kleine boeren worden weggepest en de grond verkocht voor een flinke smak geld om er projectontwikkelaars mee aan de slag te laten gaan. Dat die projecten vervolgens weinig toevoegen en gezondheidsrisico's voor omliggende woonkernen met zich mee brengen, doet er blijkbaar niet toe want wat telt is het kostbare buitengebied ten gelde te maken.

Afdelingsvoorzitter Baldwin Grabert van SP-Leudal: "Wij zijn ervan overtuigd dat velen de ogen open zullen gaan en de nodige vraagtekens plaatsen bij het 'beleidsdocument visie bestemmingsplan buitengebied ten behoeve van inspraak' van de gemeente Leudal. Laat u overtuigen van de noodzaak om hierop te reageren voordat Leudal's unieke eigenschappen verloren gaan. Leudal staat hierin niet alleen, het speelt overal want veel gemeenten bedenken momenteel 'visies' op hun buitengebied."

Gezond wonen in Leudal

De SP-afdeling Venlo nodigt iedereen met interesse in dit actuele onderwerp uit om aan de bijeenkomst deel te nemen. U bent welkom op 1 februari vanaf 19.00 uur in 'De Zaal', Antoniusstraat 2 in Heythuysen. Het programma start om 19.45 uur en wordt voorgezeten door Jan Lamers, voormalig wethouder van GroenLinks in Venlo.
Indien u een steunbetuiging wil sturen, dan kan dit via een e-mail aan Truus Cornelissen, voorzitter van de organiserende Stichting Gezonde Woonomgeving Leudal.


Update 02-02-2010: Gemeente Leudal: voorlopig geen megastallen. Mooie overwinning!

Onder de indruk van een massale opkomst, het niveau van de sprekers en de grote betrokkenheid van het publiek in de discussies, maakte het gemeentebestuur van Leudal kenbaar pas op de plaats te maken. Dit betekent dat ze geen vergunning meer voor grootschalige intensieve veehouderij met een proactieve uitwerking verleent, en voortaan met de burgers overlegt over het toekomstige beleid in die gemeente.
Het blijft eerst zien dan geloven, maar het is een stap in de goede richting! Hier kunnen andere gemeenten een voorbeeld aan nemen.

conferentie Leudal Een bomvolle zaal laat zien wat werkelijke macht is: die van massaal protesterende burgers.

De stichting 'Gezonde Woonomgeving Leudal' kan terugblikken op een geslaagde avond. Die uitstekend georganiseerd was, jammer dat de LLTB de kans heeft laten liggen om hun standpunten voor het voetlicht te brengen, volgens de SP is dit een gemiste kans...

conferentiemegastallen1
Thijs Coppus (links), voorzitter van de SP-fractie in Provinciale Staten, vertegenwoordigde de SP aan de politieke tafel omdat er grotere belangen zijn dan alleen de gemeentelijke. Hij wist met zijn betoog onze visie helder naar voren te brengen en de handen in de zaal op elkaar te krijgen.
Een uitgebreid verslag van de avond kunt u hier lezen.

Voor de volledige uitnodiging, zie: www.gezondewoonomgeving.nl
21-12-2009: Zorgen megastallen ook voor megaziektegevallen?
07-09-2009: Protestcartoon SP tegen plannen Klavertje 4

U bent hier