h

Laten we ‘Beste Buurtplan’ stikken?

25 maart 2010

Laten we ‘Beste Buurtplan’ stikken?

buufbazaar De BuufBazaar dreigt ten onder te gaan omdat de gemeente voor dit jaar geen subsidie wil verlenen. Dit terwijl het vorig jaar wel geld kreeg, weliswaar na tussenkomst van de minister na Kamervragen van de SP. We stelden maar weer eens vragen aan de wethouder.

Aan het Glazenapplein is sinds enkele maanden de BuufBazaar gevestigd dat tot doel heeft om buurtbewoners met elkaar kennis te laten maken via allerlei activiteiten, het uitwisselen van hulpvragen en een kleine ‘buurtwinkel’. Een heel mooi streven dat de integratie in de buurt bevordert en contacten mogelijk maakt en versterkt. Niet voor niets gooide dit initiatief hoge ogen toen het meedeed aan de landelijke competitie van het tv-programma “Het beste buurtplan van Nederland”.

De gemeente Venlo was begin 2009 echter laks om de broodnodige startsubsidie te geven waardoor het buurtinitiatief al in de knop dreigde te stranden. Na een bezoek van SP-Kamerlid Paulus Jansen aan de wijk, en de Kamervragen die hij hierover aan de minister stelde, hing het ministerie al snel aan de bel bij de gemeente of ze eens wilden opschieten.
Binnen enkele dagen was ineens rond met de toezegging dat de gemeente graag duurzaam mee werkt aan zo’n goed initiatief en dat het navolging diende te krijgen.

29-05-2009 werkbezoek buufbazaar 2009: in gesprek met de initiatiefnemers van de Buuf Bazaar Rianne (rechts) en Linda Krooder (2e van rechts), geflankeerd door SP'ers Ton Heerschop (links) en Alexander Vervoort (2e van links).

Voorzieningen in wijken die door de bewoners zelf zijn opgericht zouden alle mogelijke steun van de gemeente moeten ontvangen. Zeker wanneer het gemeentebestuur hoog opgeeft dat mensen vooral zelf aan de slag moeten!
Daarom vragen we ons af wat het gemeentebestuur verstaat onder de kwalificatie ‘duurzaam’ als ze na een jaar alweer de kraan dichtdraait terwijl de BuufBazaar nu net lekker draait? Redenen genoeg om hierover opnieuw vragen te stellen aan het gemeentebestuur.


Hieronder kunt u onze vragen nalezen:

Aan: College van B&W gemeente Venlo, via griffier
Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 37 RvO
Onderwerp: Subsidie BuufBazaar
Datum: 24 maart 2010

De SP-fractie heeft kennis genomen van het gegeven dat de BuufBazaar in de Tegelse wijk op de Heide geen toezegging heeft ontvangen als het gaat om de vouchers bestemd voor initiatieven in de wijken. Dit is voor de SP fractie aanleiding om de volgende vragen te stellen:

1. Krijgt het initiatief BuufBazaar van burgers uit de wijk op de Heide dit jaar in enige vorm ondersteuning vanuit de gemeente Venlo en zo ja in welke vorm dan?

2. Bent u met de SP van mening dat de wijze waarop in 2009 met de subsidie is omgesprongen richting de BuufBazaar enigszins rommelig was?

3. Is het college van mening dat initiatieven die zich onderscheiden, bijvoorbeeld door een hoge score in de competitie “Beste Buurtplan” ondersteuning verdienen vanuit de gemeente, zodat zij een duurzame verbetering in wijken kunnen realiseren?

4. Bent u met de SP van mening dat een zevende plaats in de NCRV-competitie “Beste Buurtplan” een hoge score is en dat de toezegging van slechts een jaar subsidie niet aan de kwalificatie duurzaam kan voldoen?

5. Bent u met de SP van mening dat voorzieningen in wijken opgericht door de bewoners zelf alle mogelijke steun van de gemeente zouden moeten ontvangen?

6. Heeft u kennis genomen van het feit dat vanuit de voormalige PvdA-fractie contact is geweest met de BuufBazaar en daar toezegging is gedaan om met u in overleg te komen?

7. Heeft u kennis genomen van het bezoek van een delegatie uit Eindhoven, op initiatief van de gemeente Venlo, die dit project als zeer inspirerend en voorbeeld voor anderen heeft beoordeeld?

8. Erkend u als college de bindende factor die een project als de Buufbazaar is?

9. Is het juist dat er wel een subsidie is verleend voor een buurtbarbecue voor 15.000 euro en is het u bekend of dit een eenmalig initiatief is of een repeterend?

10. Bent u met de SP van mening dat een wijk die als wijk met problemen te boek staat er door bewonersinitiatieven een Hertenkamp en een BuufBazaar worden opgericht, dit als goed voorbeeld dient te worden geëxporteerd naar andere delen van de stad maar ook naar andere steden als een zogenaamd goed voorbeeld?

11. Is het u bekend dat als er geen verdere ondersteuning van de BuufBazaar zal plaatsvinden deze waarschijnlijk per 30 april 2010 de deuren zal moeten sluiten?

12. Zijn er redenen om geen ondersteuning meer te verlenen aan de BuufBazaar?

In afwachting van uw beantwoording, met vriendelijke groet,
Fractie SP-Venlo, Alexander Vervoort en Ton Heerschop


29-06-2009: De aanhouder wint, de BuufBazaar kan nu echt van start!
30-05-2009: Kamerlid op bezoek in wijk Op de Heide

U bent hier